15.06.2018 Walne Zgromadzenie Członków (WZC) IPBBS - Kalendarz

Dołącz do IBS i zacznij korzystać

Uprzejmie informujemy, iż dnia 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Izby odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (WZC) IPBBS.

Zgodnie z porządkiem obrad WZC, zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2017, stanowisko Komisji Rewizyjnej (KR) o w/w sprawozdaniu finansowym oraz zostały podjęte uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i pokryciu straty za 2017 r. z funduszu zasobowego

KONTAKT

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

ul. Działdowska 11 lok 4
01-148 Warszawa

+48 22 401 13 22

+48 22 401 23 22