O nas

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej (IPBBS) jest ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego powołaną do życia w 1994 roku, której Członkami są producenci, importerzy, dystrybutorzy i dealerzy artykułów papierniczych, biurowych i szkolnych, czyli firmy zaopatrzeniowo-usługowe dla biznesu, szkolnictwa i nauki, sektora ochrony zdrowia i instytucji rządowych.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska oraz w obliczu zachodzących zmian i trendów rynkowych, po 22 latach działania, Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej (IPBBS) zmienia swoją formułę. Członkowie IPBBS, podjęli przełomową decyzję o przekształceniu dotychczasowego Stowarzyszenia w Izbę Gospodarczą (IBS). Obecnie jesteśmy więc świadkami zupełnie nowego rozdziału w naszej branży.

Głównym celem tak znaczących zmian jest zwiększenie możliwości Izby zmieniając ją ze stowarzyszenia osób fizycznych wspieranych przez firmy, w organizację zrzeszającą firmy reprezentowane przez ich umocowanych przedstawicieli. Toistotna zmiana formuły prawnej. Formuła ta z jednej strony pozwala na włączenie do prac Izby wszystkich osób desygnowanych przez firmy członkowskie, z drugiej zyskuje konkretne możliwości opiniowania i w ten sposób wpływania na rozwój życia gospodarczego w jej obszarze funkcjonowania. 

O powołaniu Izby Gospodarczej w miejsce Stowarzyszenia IPBBS mówiło się już dawno. Teraz to już konieczność. Rozpoczęte przez IPBBS projekty Certyfikacji RQ i budowy katalogów opisów produktów do platformy przetargowej e-Katalogi wymagają silnej organizacji zrzeszającej producentów (wprowadzających produkty na rynek), dystrybutorów i dealerów (resellerów ). Tylko taka organizacja może być równorzędnym partnerem dla takich organizacji jak Urząd Zamówień Publicznych, Polskie Centrum Akredytacji i inne gdzie możemy negocjować zasady prezentacji i preferencji dla naszych produktów. Pamiętajmy, że rynek elektroniczny nie ma granic i jedyne wspólne działania dzięki połączeniu sił w Izbie Gospodarczej mogą dać zauważalne efekty. Wiemy, że to możliwe po przykładach osiągnięć izb innych krajów.

W nowej formule organizacyjnej w pierwszej kolejności nowo powołana Izba Gospodarcza będzie koncentrować się na rozwoju działalności firm członkowskich w zakresie:

  • promocji najlepszych praktyk
  • uzyskania korzyści ze wspólnych przedsięwzięć z wykorzystaniem efektu skali   
  • wspólnego działania w zakresie rozwoju sprzedaży (projekt eKatalogi)
  • podnoszenia jakości produktów i usług (projekt certyfikacja RQ i RQS)
  • wsparcia produkcji krajowej i jej eksportu
  • uzyskania finansowania projektów na preferencyjnych warunkach 
  • uzyskania dotacji (dodatkowe 15 punktów w ocenie projektów w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO 1.4 2014-2020)

Zapraszamy do dołączenia do naszego grona!

  Historia IPBBS


Zarząd IPBBS:

Tomasz Świgost (FELLOWES)
Piotr Szymczyk (PRAXIS INVENT)
Michał Kośka (PANTA PLAST)
Michał Matuszczyk (KW TRADE)
Leszek Demski (GLOBAL BIURO)

Zarząd IBS (w organizacji):

Paweł Mrowiński (ABIS) 
Leszek Wizner (BAWI) 
Lucyna Koptyra (BIURO PLUS L. A. KOPTYRA) 
Tomasz Świgost (FELLOWES POLSKA) 
Michał Matuszczyk (KW TRADE) 
Michał Kośka (PANTA PLAST) 
Piotr Szymczyk (PRAXIS)

DOŁĄCZ DO NAS


DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO IZBY GOSPODARCZEJ BRANŻY BIUROWO – SZKOLNEJ

STATUT IZBY GOSPODARCZEJ BRANŻY BIUROWEJ I SZKOLNEJ


Zapraszamy do zapoznania się MOŻLIWOŚCIAMI IZBY

KONTAKT

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

ul. Działdowska 11 lok 4
01-148 Warszawa

+48 22 401 13 22

+48 22 401 23 22