Kalendarium

20.03.2018 – spotkanie dotyczące zniesienia opłaty reprograficznej – relacja

WSPÓLNIE ZNIEŚMY OPŁATĘ REPROGRAFICZNĄ  – SPOTKANIE IPBBS

RELACJA PAPIERNICZEGO ŚWIATA: https://papierniczyswiat.pl

20 marca w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie wniosku o zniesienie opłaty reprograficznej, zorganizowane przez Izbę Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej, na którym pojawili się członkowie Izby, przedstawiciele branży biurowo-szkolnej.

Podczas spotkania opracowywano wspólny front działań i kolejnych kroków potrzebnych do zniesienia opłaty reprograficznej dla firm branży PBS. Przyczyną inicjatywy wspólnego wniosku był fakt, że papier wykorzystywany przez te podmioty nie jest używany do kopiowania treści objętych prawem autorskim.  Opłata jest więc pobierana niesłusznie. – „My twierdzimy, że to obciążenie jest niesprawiedliwe, ponieważ ono obciąża zupełnie innego użytkownika, który nie ma nic wspólnego z prawami autorskimi” – powiedział podczas dyskusji Tomasz Świgost prezes IPBBS oraz firmy Fellowes Polska.

Uczestnicy chętnie zabierali głos oraz dzielili się swoimi przemyśleniami dotyczącymi polskiego i światowego rynku. Podczas spotkania  ustalono plan działania. W pierwszej kolejności potrzebna jest szczegółowa analiza prawna, opinia odpowiednich ekspertów prawnych. W tym kontekście na spotkaniu padło nazwisko profesora nauk prawnych Ryszarda Skubisza. Podkreślono, że warto też wcześniej oszacować koszt sporządzenia takiej ekspertyzy – musiałby on być rozłożony na firmy, których dotyczy opłata oraz chciałyby uczestniczyć we wniosku. W tym wypadku rolę organizacji integrującej i reprezentującej grupę przedsiębiorców przejmie IPBBS, który nie zgadza się z dotychczasowym stanem rzeczy.

Uczestnicy zastanawiali się też nad tym czy opróż zbiorowego wniosku nie wstrzymać się również z opłatami do momentu, aż nie dostaną wezwania. Jak podkreślono na spotkaniu, ważne jest, aby firmy decydujące się na podpisanie wniosku brały pełną odpowiedzialność za swoje deklaracje.

Zebrani podkreślili także, że firmy wspólnie powinny opracować swoje własne kryteria pobierania takiej opłaty. Dzięki temu będą one dostosowane do specyfiki branży oraz realne do spełnienia dla jej członków. Narzucone z góry warunki mogą być bowiem trudne do spełniania.

Firmy SEDONA oraz Lyreco podjęły się opracowania kryteriów dla całej branży PBS takich jak informacje jacy klienci wchodzą w grę, ich NIP, nazwę, pośredników oraz formy sprzedaży np. potrzeby własne, do dalszej odsprzedaż itp.

Dzięki takiemu opracowaniu wszystkie firmy będą miały swego rodzaju podstawę do uzupełnienia. Będzie ona udostępniona tym firmom, które będą zainteresowane jej posiadaniem. Natomiast koszt za całość opracowania będzie podzielony na wszystkich zainteresowanych udziałem.

Tags2018
Udostępnij: