Kalendarium

4.04. – 8.05.2018 – DOTACJE NA WSPARCIE PROMOCJI ORAZ INTERNACJONALIZACJI INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014 – 2020. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dotacje na promocję i internacjonalizację swojej działalności.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014 – 2020. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dotacje na promocję i internacjonalizację swojej działalności.

Typy finansowanych projektów:
Wsparcie otrzymać mogą projekty zakładające uczestnictwo w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwo w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji. Celem tych projektów jest promowanie marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mogą stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.

Kategorie kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy publicznej:
koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w targach lub wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego.

Nabór wniosków: 4 kwietnia 2018r. – 8 maja 2018r.

Więcej informacji na ten temat:
http://grantthornton.pl/publikacja/dotacje-na-w…

Udostępnij: