Artykuły

Wg Francuzów pismo odręczne i ortografia to umiejętności zagrożone

W pierwszych dniach stycznia na zlecenie UFIPA ( francuski odpowiednik IPBBS) renomowana agencja badqwcza przeprowadziła wśród reprezentatywnej grupy 1000 Francuzów badanie dotyczące znaczenia pisma odręcznego w edukacji.

Z analizy wynika, że 8 na 10 osób uważa, że w ostatnich latach poziom pisowni języka francuskiego uległ pogorszeniu. ( w 2021 roku 6/10) .Spadek ten można wytłumaczyć: niższą częstotliwością czytania (63%), używaniem języka SMS (61%), spadkiem czasu poświęconego na naukę pisma ręcznego (44%) i sprawdzaniem pisowni (44%).

Francuzi zostali zapytani również o znaczenie pisma odręcznego w procesie nauki . Wg 89% badanych pisanie pobudza myślenie i pozwala na lepszą naukę. Pomaga także w lepszym zapamiętywaniu przyswajanego materiału (dla 87%) 80 % respondentów uważa, że pismo odręczne rozwija kreatywność.

Źródło: Le Papetier France

Udostępnij: