AktualnościArtykuły

63% polskich konsumentów woli kupować produkty, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom oraz nie przyczyniają się do zmiany klimatu.

Jak na decyzje zakupowe wpływają kwestie zrównoważonego rozwoju i jak konsumenci postrzegają zagrożenia ekologiczne? Odpowiedzi na te i inne pytania szukała w globalnych badaniach konsumenckich organizacja Forest Stewardship Council® przy współpracy firmy badawczej Ipsos.

Utrata różnorodności biologicznej i wylesianie – dwie najważniejsze obawy związane z lasami

Zarówno w Polsce, jak i na świecie, największe obawy ankietowanych budzą obecnie wojny, konflikty i terroryzm (65% wskazań w polskim badaniu), trudna sytuacja gospodarcza (50%) i kwestie związane ze zdrowiem (40%). Zmiana klimatu zajęła czwarte miejsce na liście, z niemal jedną trzecią wskazań (31%). Zapytani bardziej szczegółowo o zagrożenia związane z lasami, polscy respondenci wskazywali przede wszystkim utratę gatunków zwierząt i roślin, wylesianie, a także spowodowane nim susze i powodzie. W odpowiedziach badanych z innych krajów dobrze widać lokalne uwarunkowania: Hiszpanie i Amerykanie martwią się pożarami lasów, Brazylijczycy – wylesianiem.

czego obawiają się Polacy

Odpowiedzialne zakupy ze znaczkiem FSC

Konsumenci starają się przeciwdziałać degradacji środowiska naturalnego, podejmując odpowiedzialne decyzje zakupowe. Niemal dwie trzecie polskich respondentów deklaruje, że wolałoby wybierać produkty, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom, ani nie przyczyniają się do zmiany klimatu (odpowiednio 63% i 62%). Ponad połowa (58%) oczekuje, że firmy nie będą przyczyniać się do wylesiania, 57% chętniej sięga po artykuły w opakowaniach podlegających recyklingowi, np. papierowych, a 56% uważa, że może pomagać chronić lasy, kupując produkty certyfikowane przez niezależne organizacje.

Polacy chcieliby kupować odpowiedzialnie

Jednym z takich systemów certyfikacji jest ten zarządzany przez Forest Stewardship Council. FSC to międzynarodowa organizacja not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne.

– Kiedy drewno opuszcza las z certyfikatem FSC, oznacza to, że zostało pozyskane w odpowiedzialny i zrównoważony sposób – wyjaśnia Karolina Tymorek, dyrektorka FSC w Polsce.

FSC okazało się zdecydowanym liderem rozpoznawalności w Polsce i na świecie. Połowa (50%) polskich respondentów rozpoznaje logo FSC, podczas gdy na świecie ten odsetek wyniósł 46%. Ten wskaźnik jest najwyższy wśród osób w wieku od 18 do 24 lat. Kolejny w rankingu system certyfikacji zebrał o niemal 10 punktów procentowych mniej wskazań. Niemal jedna trzecia badanych (31%) w Polsce widuje logo FSC co najmniej kilka razy w miesiącu (w tym 7% – kilka razy w tygodniu, a 1% – codziennie).

Z rozpoznawalnością wiąże się zaufanie: 64% polskich respondentów deklaruje, że są bardziej skłonni zaufać markom, które promują znak FSC lub oferują tak oznaczone produkty. Poziom zaufania jest jeszcze wyższy wśród osób, które znają FSC – sięga aż 75%.

produkty certyfikowane fsc

– Te wyniki pokazują, że Polacy mają do nas zaufanie. FSC ułatwia konsumentom odpowiedzialne zakupy: mogą mieć pewność, że produkt oznaczony logo FSC został wykonany z surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł, a certyfikowane firmy w całym łańcuchu dostaw spełniają nasze wysokie standardy – komentuje Karolina Tymorek.

To wszystko ma znaczący wpływ na zachowania konsumenckie i decyzje zakupowe. 52% spośród tych, którzy rozpoznają logo FSC, najprawdopodobniej wybierze tak oznakowany artykuł niż jego zamiennik bez certyfikacji. Ten sam odsetek polskich respondentów poleciłby produkt certyfikowany FSC swoim bliskim lub znajomym. Niemal dwie piąte (38%) rozpoznających logo respondentów deklaruje, że są skłonni zapłacić więcej za produkt, jeśli posiada on certyfikat FSC.

Niezależne certyfikaty bardziej wiarygodne niż firmy… i rządy

Zarówno na świecie, jak i w Polsce konsumenci w zakresie ochrony lasów ufają raczej systemom certyfikacji (w Polsce 28% badanych deklaruje do nich „pełne” lub „duże” zaufanie) niż instytucjom państwowym (w Polsce – 9% analogicznych wskazań). Gdzieś pośrodku na skali lokują się zaś firmy produkujące i sprzedające produkty z drewna i papieru, którym w tej sprawie ufa w Polsce 16% respondentów.

Konsumenci oczekują przy tym weryfikacji: w Polsce 59% respondentów uważa, że informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju zamieszczone na produktach powinny być potwierdzone certyfikatem przez niezależną organizację.

Informacja o badaniu

Globalne badanie konsumenckie wykonane w 2022 roku przez Ipsos na zlecenie Forest Stewardship Council (FSC) jest jednym z największych tego rodzaju: objęło 26 800 konsumentów w 33 krajach. W Polsce w sondażu wzięło udział 800 respondentów.

Forest Stewardship Council jest międzynarodową organizacją not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Powstają one w konsultacjach z globalną siecią ekologicznych, społecznych i biznesowych interesariuszy, skupionych wokół naszej wspólnej misji: promowania korzystnego przyrodniczo i społecznie oraz opłacalnego ekonomicznie gospodarowania zasobami leśnymi świata.

Źródło: Rynek Papierniczy

Udostępnij: