AktualnościArtykułyBez kategorii

Badanie Honeywell ujawnia zwiększone oczekiwania pracowników dotyczące jakości powietrza w miejscu pracy.

Trzecie, coroczne badanie Honeywell Healthy Buildings Survey koncentruje się na wpływie budynków zarówno na samopoczucie użytkownikó, jak i na środowisko.

W badaniu przeprowadzonym w styczniu 2023 r. wzięło udział 2,500 tys. pracowników pracujących biurowcach( powyżej 500 pracowników ) w Niemczech, Indiach, na Bliskim Wschodzie, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Poniżej znajdują się niektóre z kluczowych ustaleń:

  • Prawie trzech na czterech respondentów (74%) wyraża pewien stopień zaniepokojenia jakością powietrza w miejscu pracy (IAQ), podczas gdy 43% ankietowanych stwierdziło, że są bardzo lub bardzo zaniepokojeni – siedmiopunktowy wzrost w stosunku do zeszłorocznych wyników.
  • Ponad dziewięciu na 10 (93%) twierdzi, że ma wyższe oczekiwania co do IAQ w swoim miejscu pracy niż trzy lata temu.
  • Prawie wszyscy respondenci (97%) uważają, że dobre IAQ poprawia ich produktywność, w tym 68% twierdzi, że wnosi wiele do tego. Średnia ta jest przechylona w górę przez ankietowanych pracowników na Bliskim Wschodzie, gdzie 80% uważa, że wnosi to duży wkład, a także przez pracowników najwyższego szczebla na wszystkich rynkach (84%).
  • Prawie wszyscy ankietowani (99%) zgadzają się, że bezpieczne IAQ wpływa na: lepszy ogólny stan zdrowia fizycznego (59%), lepszy ogólny stan zdrowia psychicznego (56%), mniej reakcji alergicznych, takich jak kichanie i kaszel (51%) i mniej zanieczyszczeń w powietrzu (46%).
  • Większość respondentów (86%) uważa, że ich pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za IAQ – a ograniczenie inwestycji w technologię IAQ pokazuje niskie zaangażowanie w bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników.
  • Ankietowani pracownicy są niemal jednomyślni (97%) w stwierdzeniu, że podjęliby działania, gdyby ich pracodawca nie podjął wysiłków w celu utrzymania zdrowego środowiska wewnętrznego: 57% porozmawiałoby ze swoim przełożonym lub kierownictwem; 36% zmobilizowałoby współpracowników i wspólnie podniosłoby tę kwestię; 34% poprosiłoby o pracę zdalną; a więcej niż jeden na pięciu (21%) szukałby innej pracy.
  • Podczas gdy 40% respondentów na wszystkich rynkach twierdzi, że ich pracodawca powinien priorytetowo traktować poprawę IAQ nad zmniejszeniem śladu węglowego budynku, 22% chce, aby pracodawcy priorytetowo traktowali to drugie.
  • Ponad dziewięciu na 10 ankietowanych pracowników (91%) zrezygnowałoby z dodatków pracowniczych, gdyby koszty zostały ponownie zainwestowane w zmniejszenie wpływu ich miejsca pracy na środowisko; 40% zrezygnowałoby z udogodnień budowlanych, takich jak centra fitness lub salony; 34% rozstałoby się z najnowocześniejszymi technologiami w codziennej pracy; a jedna trzecia (33%) zrezygnowałaby z bezpłatnych parkingów lub dotacji na transport publiczny.

„Odkrycia te pokazują, że znaczny odsetek pracowników chce miejsca pracy, które oferuje lepszą jakość powietrza w pomieszczeniach i ma mniejszy wpływ na środowisko” – powiedział Manish Sharma, dyrektor generalny ds. Zrównoważonych budynków w Honeywell.

Żródło: OPI News

Udostępnij: