Dane i standaryzacja

IPBBS inwestuje we własną PLATFORMĘ PIM

Izba realizuje projekt budowy platformy PIM. Głównym zadaniem platformy będzie przechowywanie danych o produktach w celu ich certyfikacji, oraz masowego tworzenia ofert przez kanał dystrybucyjny i ich automatycznej wymiany z innymi platformami zewnętrznymi w tym z e-Katalogami UZP i platformami prowadzonymi przez dystrybutorów.

Od 15 czerwca br. planujemy rozpoczęcie I etapu udostępnienia internetowej platformy do wypełnienia treści strony startowej PIM Dystrybutora/ Dostawcy/Dealera dotyczącej brandingu firmy,  umieszczenia plików graficznych używanych marek itd. , oraz zaimportowanie/wypełnienie stosowanych drzew produktowych. Prosimy o rozpoczęcie zbierania materiałów i zgłoszenie akcesu do biura Izby na adres: forum@ipbbs.org.pl  z podaniem danych osoby kontaktowej, której wyślemy login. Zakładanie strony startowej będzie bezpłatne do końca lipca br.  Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Od 1 sierpnia br. wdrażamy II etap dla firm mających założoną stronę początkową. Ten etap dotyczy firm wprowadzających towary na rynek, tych którzy odpowiadają za jakość tych konkretnych produktów. Zakładamy, że tylko Dostawcy/Dystrybutorzy wprowadzający towary na rynek będą umieszczać i modyfikować opisy produktów. Dane produktów zatwierdzone przez Dostawcę będą umieszczane w bazie platformy PIM i będą mogły być poddane procesowi certyfikacji RQ  od 1 września. Proces certyfikacji przebiegać będzie kolejno dla zgłoszonych grup produktów.

Przewidujemy, że kolejno do końca br. będziemy uruchamiać następne funkcjonalności platformy związane docelowo z masowym generowaniem ofert przez Dystrybutorów z plików produktowych bazy PIM do synchronizacji z e-Katalogami i innymi platformami sprzedażowymi.

Zapraszamy do szybkiego rozpoczęcia współpracy. Firmy uczestniczące w projekcie zgodnie z harmonogramem będą  ponosiły minimalne koszty i będą korzystać z pierwszeństwa w następnych etapach. Dołączanie do projektu w czasie jego trwania może wiązać się zarówno z długimi terminami jak i dodatkowymi dużymi kosztami.

Pliki do pobrania:
Struktura drzewa asortymentowego
Struktura pliku importu asortymentu