AktualnościArtykuły

Drodzy Członkowie i Sympatycy Izby

Wraz z rozwojem rynku internetowego wzrasta dostępność różnych produktów często o nieznanej rzeczywistej funkcjonalności i jakości. Niezależnie od wzrostu dostępności od nieznanych dostawców wzrasta presja cenowa spowodowana wzrostem kosztów energii, surowców, transportu i kosztów pracy. Wielu producentów  wprowadza wersje oszczędnościowe produktów, cieńsze, lżejsze, słabsze, krócej i gorzej działające itd.  w obawie o utratę sprzedaży. Wszystko to powoduje, że konsument ma trudny wybór, a ryzyko zakupu towarów o niechcianej pogorszonej jakości się dramatycznie zwiększa. 

Dylematem sprzedawcy od zawsze było czy ważniejsza jest cena, czy jakość. Wszyscy wiemy, że zadowolenie i satysfakcja użytkownika z zakupionego produktu jest długofalowo najważniejsza. Natomiast nadal zmorą branży jest sprzedawanie w przetargach najtańszych produktów, na których się słabo zarabia i z których siłą rzeczy użytkownik ma przeciętną korzyść. Takie prowadzenie biznesu jest sprzeczne z zasadą „win-win”,  prowadzi do frustracji, kurczenia się współpracy handlowej. Obie strony rynku na tym tracą. 

Izba branżowa IPBBS zrzesza zarówno producentów/dostawców jak i dystrybutorów/dilerów od lat znających się na specyfice sprzedawanych produktów. Wszyscy oni stykają się z produktem i z użytkownikami produktów i mają eksperckie doświadczenie pozwalające na obiektywną ocenę tzw. 4X czterech kluczowych parametrów : jakości wykonania i designu, wartości użytkowej i ostatecznie ich stosunku jakości do ceny „VALUE FOR MONEY”.  Stąd już dawny pomysł, aby połączyć cechy mierzalne badane przez laboratoria i ekspertów z tymi niemierzalnymi, jak poziom innowacyjności, nowoczesność designu i wpływ na środowisko i wyróżnić polecane produkty przyznawanym bezstronnie i obiektywnie certyfikatem branżowym. Ten certyfikat byłby chroniony prawnie znakiem towarowym gwarantowanej jakości rekomendowanego produktu RQ  wydawanym przez Izbę przy współpracy środowiska branżowego i wydzielonej z ich grona Komisji Rekomendacyjnej.    

Trudno znaleźć lepszą platformę niż Izba branżowa do stworzenia  systemu w którym ostateczna ocena tworzona jest nie tylko poprzez niezbędne kryteria techniczne, ale też użytkowe, estetyczne  i ekonomiczne. Izba może łatwo zbierać informację wprost z poszczególnych elementów łańcucha produkcji i sprzedaży i przedstawiać produkty z najlepszym miernikiem stosunku jakości do ceny. Łańcuch dystrybucji może stać na straży powtarzalnej jakości i dysponować niezbędną wiedzą od użytkowników tak by wszyscy jego uczestnicy spełniali ustanowione wymagania ukierunkowane na uzyskanie wyższych parametrów jakościowych produktu i gwarantujących ich powtarzalność. Tworząc system wzajemnych powiązań następujących po sobie działań, znacząco wzrasta poziom ich kontroli produktu i ochrony przed ewentualnymi konsekwencjami niekorzystnych zdarzeń.

System zakłada stosowanie otwartego katalogu kryteriów oceny w tzw. zeszytach kategorii produktów, opisujących niezbędne obligatoryjne badania i kryteria dla danego produktu dopisywane do Systemu RQ w miarę jego rozwoju i zgodnie z potrzebami rynkowymi. Kryteria oceny będą podlegały ciągłemu procesowi doskonalenia i definiowania wraz z rozwojem wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Izba nie będzie dążyć do wydawania maksymalnej liczby certyfikatów, lecz będzie ograniczać ich liczbę dla produktów w danej kategorii wydawanych corocznie tak, aby certyfikaty posiadały rzeczywiście dobre do polecenia produkty i żeby certyfikat stanowił rzeczywistą wartościową wskazówkę dla kupujących.

System certyfikacji będzie się samofinansować z opłat za certyfikaty a ewentualne nadwyżki będą wydawane na promocję Znaku Towarowego RQ w celu promocji oznaczonych nim produktów. 

Zapraszam do dyskusji na  temat certyfikacji, do  siedziby IPBBS, w każdy czwartek, godz 10-18

Tomasz Świgost

Prezes IPBBS

Udostępnij: