AktualnościBiuletyn 03/2016Biuletyn IPBBS

DUN & BRADSTREET OBNIŻA RATING POLSKI!

Powodem zmiany oceny są „agresywne działania zagrażające praworządności kraju!”
Ocena Polski spadła z DB3a do poziomu DB3b. To pierwsze w historii oceny obniżenie ratingu względem naszego kraju.

Powodem zmiany oceny są „agresywne działania zagrażające praworządności kraju!”

Ocena Polski spadła z DB3a do poziomu DB3b. To pierwsze w historii oceny obniżenie ratingu względem naszego kraju.

Rating kraju D&B to ocena ryzyka inwestowania i prowadzenia biznesu w danym kraju. Obrazuje sytuację polityczną, gospodarczą oraz ekonomiczną, uwzględnia strukturę i wiarygodność systemu finansowego, a pod uwagę bierze również analizę struktury handlu.

Poza przesłankami politycznymi, na obniżenie ratingu Polski wpływ mają dwa główne czynniki ekonomiczne.

  1. starzenie się polskiego społeczeństwa, co w połączeniu ze spadkiem liczby narodzin i procesem emigracji ludności w wieku produkcyjnym może w dłuższej perspektywie czasu zachwiać wzrostem gospodarczym Polski.
  2. wysoki stopień uzależnienia od surowców energetycznych pochodzących z Rosji i oparcie rodzimej gospodarki energetycznej na węglu, co przy szybko postępujących zmianach, w najbliższych dwóch latach może stanowić poważny problem.

W grupie oceny DB3b znajdują się z nami m.in. z Republika Czeska, Irlandia, Litwa, Łotwa, a także z Malezja, Botswana czy Mauritius.

Ocena wyrażona jest w skali od DB 1 do DB 7, przy czym każda dookreślona jest wartościami a,b,c i d.

  • DB1 (a,b,c,d) – bardzo niskie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB2 (a,b,c,d) – niskie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB3 (a,b,c,d) – średnie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB4 (a,b,c,d) – zwiększone ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB5 (a,b,c,d) – podwyższone ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB6 (a,b,c,d) – wysokie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu
  • DB7 (a,b,c,d) – bardzo wysokie ryzyko inwestycji i prowadzenia biznesu

Najwyższy rating D&B – DB1 otrzymują zaledwie 3 państwa: Niemcy, Norwegia i Szwecja. Na przeciwległym biegunie z oceną DB7 znajdują się Afganistan, Irak, Libia, Syria, Jemen i Zimbabwe.

Każdego miesiąca ocenie poddawanych jest ponad 130 krajów świata. W nich monitorowana jest zarówno sytuacja polityczna jak i gospodarcza.

Bisnode jest partnerem strategicznym najstarszej na świecie, amerykańskiej wywiadowni gospodarczej – Dun & Bradstreet  jej wyłącznym przedstawicielem na terenie Europy Centralnej i Północnej.

Źródło: http://www.bisnode.pl/blog/dun-bradstreet-obniza-rating-polski/

Tagsrating
Udostępnij: