AktualnościArtykułyBiuletyn 02_2021

Firmy szukają sposobów na uniknięcie strat

Z powodu epidemii koronawirusa wiele firm notuje straty. Dofinansowanie spółek często więc okazuje się konieczne – zwłaszcza przy znacznych ubytkach i przesłankach upadłości. Dokapitalizowanie może być dokonane na kilka sposobów – nie wszystkie jednak metody będą tak samo korzystne – ostrzega serwis Prawo.pl.

Według ekspertów, cytowanych przez Prawo.pl, pokrycie straty bilansowej może przybrać różne formy. Dopuszczalne jest np. przekazanie na pokrycie strat zysków z lat przyszłych, co jednak w praktyce jest tylko półśrodkiem. „Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie kapitału zapasowego lub rezerwowego spółki, jednak nie zawsze środki te wystarczają na pokrycie straty” – zwraca uwagę dr Grzegorz Keler, adwokat w kancelarii SPCG. W takim przypadku podatnikowi pozostaje pokrycie straty ze środków wspólników lub akcjonariuszy spółki.

Inną metodą jest obniżenie kapitału, a potem jego podwyższenie. W opinii eksperta, w takim przypadku, kwota obniżenia kapitału zakładowego może zostać przekazana na pokrycie strat, natomiast wspólnicy lub akcjonariusze dokonują podwyższenia kapitału co najmniej do kwoty sprzed obniżenia. „Co ważne, podwyższenie kapitału zakładowego jest zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej wartości, o którą wcześniej obniżono kapitał zakładowy, o ile podwyższenie następuje w okresie czterech lat po obniżeniu kapitału” – zaznacza dr Grzegorze Keler.

Rozliczenie straty podatkowej w spółkach kapitałowych przedstawia się zupełnie odmiennie – tutaj nie musimy „martwić się”, jak stratę pokryć, ale musimy zdecydować, jak stratę rozliczyć z przyszłym dochodem z danego źródła przychodów.

W opinii Macieja Kubicy, menedżera w Kancelarii TLA, cytowanej przez Prawo.pl, w tym zakresie podatnik może: obniżyć dochód uzyskany z danego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. wysokości tej straty. Może też obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z danego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln zł.

Z wypowiedzi Wojciecha Majkowskiego, doradcy podatkowego, dyrektora w zespole ds. CIT w KPMG w Polsce, przytaczanej przez serwis wynika z kolei, że często wybieranym sposobem dofinansowania jest udzielenie przez wspólnika pożyczki.

Przy udzieleniu pożyczki należy jednak sprawdzić, czy jej udzielenie będzie podlegało opodatkowaniu PCC. „Należy też zadbać, aby oprocentowanie odpowiadało warunkom rynkowym, co należy poprzeć analizą” – zwraca uwagę ekspert.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/podatki/sposoby-na-unikniecie-strat-z-powodu-epidemii-koronawirusa-a,505297.html

Udostępnij: