ArtykułyBiuletyn 02/2017Biuletyn IPBBS

GRUPY ZAKUPOWE: modele i perspektywy

Typową cechą naszych krajowych grup zakupowych i hurtowni jest rozwój organiczny bez tworzenia specjalnych modeli działania i strategii. W zasadzie zmiany w grupach dotyczą jedynie działań poszczególnych członków, a działania wspólne ograniczone są do niezbędnego minimum. Czy może być lepiej?

Przede wszystkim, brak jest inicjatyw, które  uwolniłyby potencjał sprzedażowy członków, dzięki udostępnieniu narzędzi i konkretnej pomocy operacyjnej. Takie narzędzia mają na celu zmienić strukturę czasu pracy biuroserwisów maksymalizując procent  czasu przeznaczonego do bezpośrednich działań z klientem. Przeszkodą są obawy, że działania centralne pozbawią członków samodzielności i ostatecznie przekształcą ich w agentów. Centralizację mogą blokować też firmy większe w obawie, że ich kawałek tortu może się skurczyć. W rezultacie duże podmioty sobie dobrze radzą, ale nie mają motywacji do dalszego rozwoju, natomiast mniejsi gracze walczą o przetrwanie. Dlatego warto przyjrzeć się innym rynkom – jak robią to inni. Nie jest jednak łatwo osiągnąć sukces. Mamy przykłady szeregu takich inicjatyw w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Już w kolejnym biuletynie prezentacja najciekawszych grup zakupowych.

Udostępnij: