AktualnościArtykuły

GUS- Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 13,0% (wskaźnik cen 113,0), a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie
(wskaźnik cen 100,0).

Żródło GUS

Tablica 1. Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE05 2023
05 2022=10004 2023=100
OGÓŁEM113,0100,0
Żywność i napoje bezalkoholowe118,9100,6
Nośniki energii120,499,5
Paliwa do prywatnych środków transportu90,595,2

Żródło danych : GUS

Udostępnij: