AktualnościArtykuły

Izba rozpoczyna proces certyfikacji RQ. Do 30 czerwca uproszczona procedura zdobycia certyfikatu.Izba IPBBS wkrótce rozpocznie proces certyfikacji RQ (rekomendowanej jakości) produktów w celu wyróżnienia produktów, które można zarekomendować jako najlepszy wybór do zakupów przez klienta/użytkownika.

Proces certyfikacji będzie przebiegać w oparciu o opinie ekspertów branżowych tworzących komisję rekomendacyjną i opinię środowiska branżowego.

Możecie zgłaszać nam produkty do certyfikacji spełniające według Was warunek 4X – łącznie listę dobrych podstawowych cech: funkcjonalności, jakości, wzornictwa i wartości za zapłaconą cenę.
Producenci/Dostawcy mogą bezpośrednio zgłaszać produkty w uzgodnionym formacie Excel IBS SPD z pełnym opisem produktów wraz z opinią 4X jednego z uznanych Dystrybutorów/Dilerów.
Zgłoszenia produktów mogą też dokonywać Dystrybutorzy/Dilerzy i Producenci/Dostawcy orientujący się jakie produkty zasługują na rekomendację i w tym zakresie chcemy polegać na Waszej opinii.
Mając listy 4X poprosimy ich Producentów/Dostawców o uzupełnienie danych i podpisanie umowy o certyfikację.
Dystrybutorzy/Dilerzy aktywnie uczestniczący w procesie certyfikacji uzyskają preferencje w dostępie do systemu certyfikacji RQ i systemu opisu produktów PIM IPBBS.
Wszystkie zgłaszane produkty poddane zostaną weryfikacji i po jej przejściu uzyskują rekomendację zgodnie z procedurą RQ przez komisję rekomendacyjną. Ostateczną nominację do certyfikatu RQ przeprowadza Zarząd Izby. Pierwsze 1000 produktów zostanie poddane procedurze uproszczonej przy dodatkowo obniżonej cenie o 50%.
Szczegółowe informacje na temat zasad systemu, kosztów certyfikacji itd. znajdziecie na stronie Izby w zakładce Certyfikacja: www.ipbbs.org.pl

Udostępnij: