Jak wpisać firmę do katalogu

 1. Jakie dane są wymagane do rejestracji w serwisie?

  Podczas rejestracji w serwisie tworzone jest konto, które umożliwi użytkownikowi zalogowanie się i dostęp do odpowiednich funkcjonalności. Na etapie rejestracji podajemy adres email (który będzie loginem oraz będzie służył do komunikacji) oraz hasło do tworzonego konta.

  Wszystkie utworzone na platformie konta zostaną zweryfikowane przez Administratora serwisu. Dlatego niezbędne jest podanie danych firmy oraz danych kontaktowych, które umożliwią potwierdzenie i nadanie odpowiedniego statusu dla utworzonego konta.

 2. Jakie przebiega proces rejestracji i weryfikacji?

  Utworzone podczas rejestracji w serwisie konto musi zostać zweryfikowane przez Administratora. Po zakończeniu rejestracji konto będzie nieaktywne.

  Po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych Administrator zmieni status konta na aktywne, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą emaila podanego w formularzu rejestracji. Od tego momentu Użytkownik uzyska dostęp do odpowiednich funkcjonalności Platformy PIM.

 3. Jakie dane i mechanizmy są dostępne na platformie?

  Po aktywacji konta użytkownik będzie miał możliwość wykonania następujących działań:
  – dodawanie i zarządzanie własnymi brandami (opisy, logotypy, księga znaków)
  – zamieszczanie i zarządzanie własną bazą produktową
  – zgłaszanie produktów do certyfikacji

 4. Jak utworzyć subkonto na platformie?

  1. Zaloguj się do konta głównego.
  2. Wejdź w zakładkę „MOJE SUBKONTA”.
  3. Kliknij przycisk UWÓRZ SUBKONTO.
  4. Poddaj dane logowania (pola wymagane jak w koncie głównym).
  5. Wybierz rodzaj działalności (DYSTRYBUTOR lub DEALER).
  6. Zapisz dane.