Biuletyn 09/2021

AktualnościBiuletyn 09/2021

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości wobec kolejnej wersji projektu ustawy podatkowej do ...

W imieniu przedsiębiorców reprezentowanych przez organizacje zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości, krytycznie odnosimy się do kolejnej ...
AktualnościBiuletyn 09/2021

Solidny rok postępu dla BOSS Federation

Brytyjska organizacja handlowa BOSS Federation odbyła swoje doroczne spotkanie 15 września, informując o roku stałych ...
AktualnościArtykułyBiuletyn 09/2021

Kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym półroczu 2021 r. w firmach zatrudniających powyżej 9 ...