AktualnościArtykuły

KMP przygotowane na nowe regulacje prawne – nowy certyfikat CO2.

Zasady raportowania niefinansowego ulegają zmianie i w niedalekiej przyszłości firmy będą musiały informować o swoich działaniach w zakresie ESG.

Od kilku lat w Polsce obowiązuje raportowanie niefinansowe. Unia Europejska wprowadziła ten obowiązek w 2014 r., uchwalając dyrektywę 2014/95/UE dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych. Polska wdrożyła ten dokument do systemu prawnego w styczniu 2017 r., nowelizując ustawę o rachunkowości (UoR).

Nowy obowiązek zmieni sytuację na całym rynku, bowiem firmy zobligowane do raportowania ESG, dbając o zmniejszenie emisji CO2, będą monitorowały cały swój łańcuch dostaw i oczekiwały od partnerów, z którymi współpracują, szczegółowych informacji dotyczących śladu węglowego czy pochodzenia produktu.

KMP dokłada wszelkich starań, aby dostarczać produkty, które są nie tylko wysokiej jakości, ale także pomagają chronić środowisko. Wkłady atramentowe i tonery są doskonałym przykładem tego, jak można zmniejszyć emisję CO2, a tym samym zminimalizować nasz wpływ na otoczenie. Dzięki refabrykacji materiałów eksploatacyjnych do drukarek, oszczędza się cenne surowce i CO2. W ten sposób firmie KMP udało się w 2022 roku zaoszczędzić 545 466 kg CO2.

Produkty KMP są badane certyfikowaną metodologią zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17020 w celu pomiaru redukcji emisji CO2. Oznacza to, że analizowany i oceniany jest cały proces produkcji pod kątem emisji CO2. Dzięki temu można mieć pewność, że wpływ na środowisko jest jak najmniejszy i dokładnie określony. 

Wynik tej analizy jest przejrzysty dla klientów. Na fakturach KMP od czerwca 2023 będą pokazywane dokładne ilości zaoszczędzonego CO2 dla zamówionych produktów. Umożliwi to firmom zobowiązanym do składania raportu ESG podania wymaganych informacji o używanych produktach. Będzie to dodatkowy argument , aby wybierać rozwiązania ekologiczne.

Jako firma świadoma ekologicznie i jako Regenerator Roku 2022, KMP dba o to, aby klienci mogli również przyczynić się do ochrony środowiska. Kupując produkty Premium KMP, klient aktywnie zmniejsza emisję CO2 i pomaga oszczędzać cenne zasoby. 

Potwierdza to uzyskany nowy certyfikat.

Źródło: KMP

Udostępnij: