Artykuły

Komisja Europejska opublikowała jesienne prognozy gospodarcze. Wzrośnie PKB i dynamika zatrudnienia.

Komisja Europejska (KE) prognozuje wzrost realnego PKB na poziomie 0,4% w 2023 r., 2,7% w 2024 r. oraz 3,2% w 2025 r. po wzroście o 5,3% zanotowanym w ubiegłym roku.

Dane KE potwierdzają, że mimo znacznego wzrostu finansowania na cele społeczne, zdrowotne i militarne, polskie finanse publiczne są pod kontrolą.

PKB dla Polski

KE prognozuje wzrost realnego PKB na poziomie 0,4% w 2023 r., 2,7% w 2024 r. oraz 3,2% w 2025 r. po wzroście o 5,3% zanotowanym w ubiegłym roku. KE zwraca uwagę, że po spowolnieniu w bieżącym roku, wzrost gospodarczy ma przyśpieszyć w kolejnych latach i być wspierany przez odbicie konsumpcji prywatnej, dalszy wzrost inwestycji i dobre wyniki eksportu.

W 2024 r. główną siłą napędową wzrostu ma być konsumpcja prywatna, czemu będą sprzyjać rosnące płace realne, transfery społeczne i spadająca inflacja. Prognozuje się, że w 2024 r. eksport netto i zapasy będą miały neutralny wkład. W 2025 r. oczekuje się przyspieszenia wzrostu gospodarczego do 3,2%, dzięki utrzymującemu się silnemu wzrostowi spożycia prywatnego, rosnącym inwestycjom, ( także finansowane przez UE), oraz rosnącemu eksportowi.

Prognoza ta jest zbliżona do przewidywań MF, zwłaszcza w kolejnych latach (tj. wzrost realnego PKB o 3% i 3,4%).

KE wskazuje, że inflacja HICP osiągnęła już swój szczyt i prognozuje, że wyniesie w tym roku 11,2%, a w latach 2024-2025 6,2% oraz 3,8% (wartości te są zbliżone do prognozy MF – 6,6% i 4,1%).

Dynamika wynagrodzeń realnych ma przyspieszyć, Przyczyni się do tego duża podwyżka płacy minimalnej w 2024 r. przy stabilnej stopie bezrobocia bliskiej 3%, Prognozuje się, że w latach 2024 i 2025 zatrudnienie będzie nadal stopniowo rosło.

Żródło : Ministerstwo Finansów www.gov.pl

Udostępnij: