AktualnościBiuletyn 08/2016Biuletyn IPBBS

KOMISJA REKOMENDACYJNA

Komisja Rekomendacyjna to ciało doradcze stworzone z menedżerów produktów i innych osób mających wiedzę o produktach. Do komisji nominuje i skreśla osoba umocowana w rejestrze firmy.

Komisja Rekomendacyjna to ciało doradcze stworzone z menedżerów produktów i innych osób mających wiedzę o produktach. Do komisji nominuje i skreśla osoba umocowana w rejestrze firmy. Przypominamy wszystkim Członkom, że nominując przedstawiciela do Komisji Rekomendacyjnej  (osoba mająca szczegółową wiedzę o produktach) będziecie Państwo mogli wpływać na standard opisów produktów oraz ich certyfikację Certyfikatem Jakości RQ/RQS. W skład zespołów zajmujących się daną kategorią produktów wchodzą co najmniej dwie osoby przedstawicieli dostawców i co najmniej jedna osoba przedstawiciel dystrybutorów/dealerów. Komisja wybiera swojego przewodniczącego. Decyzje komisji zapadają przez głosowanie, przy czym w przypadku braku rozstrzygnięcia głos decydujący ma dystrybutor/ dealer.

Prosimy o przesyłanie nominacji na adres platforma@ipbbs.org.pl

Udostępnij: