AktualnościArtykuły

Najnowsze dane z GUS- Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2023

W kwietniu 2023 r. największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. raportowały jednostki z grupy „pozostałe” (o 17,3% wobec wzrostu o 21,2% przed rokiem). Znaczne zmniejszenie sprzedaży odnotowano również w grupach: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 15,6%), „meble, rtv, agd” (o 14,7%), „paliwa stałe, ciekłe, gazowe” (o 14,5%). Jednostki handlujące żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi  wykazały spadek (o 8,0%). Spośród prezentowanych grup niewielki wzrost sprzedaży zaobserwowano jedynie w podmiotach zaklasyfikowanych do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (o 0,6%).

Wykres 1. Sprzedaż detaliczna towarów (ceny stałe) – analogiczny okres roku poprzedniego=100


Więcej: www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/dynamika-sprzedazy-detalicznej-w-kwietniu-2023-roku,14,101.html

Udostępnij: