Artykuły

NEONET złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Zarząd Spółki NEONET S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2023 r. złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Celem złożonego wniosku nie jest rozpoczęcie postępowania upadłościowego. Obecnie Spółka oczekuje na otwarcie postępowania, co może potrwać kilka tygodni.

Złożona w dniu 27 listopada 2023 sanacja nie jest postępowaniem upadłościowym. Jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych, w ramach którego ma nastąpić reorganizacja firmy ukierunkowana na rozwiązanie aktualnych trudności i umożliwienie dalszego rozwoju biznesowego w kolejnych kwartałach 2024 roku. Zarząd Spółki NEONET S.A. jest zdeterminowany do uzdrowienia przedsiębiorstwa i prowadzenia działalności.

Na wypadek, gdyby w toku priorytetowego postępowania sanacyjnego nie udało się osiągnąć konsensusu między Spółką, a jej kontrahentami Zarząd Spółki NEONET S.A. w dniu 28 listopada 2023 roku, złożony został także wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.. Spółka nie zakłada, aby do tej sytuacji miało dojść, natomiast z uwagi na zabezpieczenie interesu kontrahentów i wierzycieli Spółki, Zarząd NEONET S.A. podjął decyzję o złożeniu obu wniosków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego jest rozpoznawany w pierwszej kolejności, co pokazuje wolę Spółki do jak najszybszego i skutecznego rozwiązania aktualnych trudności.

Edit: Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Neonet. Wniosek upadłościowy nie będzie dalej procedowany

Źródło _ Neonet – Biuro Prasowe OŚWIADCZENIE (biuroprasowe.pl)

Udostępnij: