Artykuły

Nowe przepisy BHP na stanowiskach z monitorami ekranowymi: poprawa ergonomii i bezpieczeństwa.

.Z dniem 17 listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe. Zawarte w nich zmiany mają na celu poprawę ergonomii pracy i zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób związanych z pracą przy komputerze.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia zmianie ulega też definicja stanowiska pracy.

Stanowisko pracy -przestrzeń pracy z wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika, krzesłem i stołem, a także opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty i podnóżkiem. 

Podstawka pod laptop albo monitor stacjonarny

Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązek zapewnienia pracownikom stanowiska z podstawką pod laptopa lub stacjonarny monitor. Podstawka umożliwia ustawienie ekranu w taki sposób, aby górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika. Dzięki temu zostaje zmniejszone obciążenie mięśni szyi i karku.

Dla dużej części pracodawców nowe brzmienie Rozporządzenia będzie wiązało się z koniecznością zakupu dodatkowego wyposażenia dla pracowników. To pracodawca decyduje jaki sprzęt zostanie zakupiony na stanowisko pracy pracownika. W przypadku gdy pracodawca przydzieli pracownikowi podstawkę lub monitor, nie jest zobowiązany do uwzględniania wniosków pracownika o przydzielenie innego sprzętu niż ten już otrzymany. W przypadku podnóżka i uchwytu na dokumenty, gdy przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, pracodawca będzie musiał na życzenie pracownika wyposażyć go w podnóżek oraz w uchwyt na dokumenty posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika.  

Regulowane podłokietniki

Kolejną istotną zmianą jest obowiązek zapewnienia pracownikom krzeseł z regulowanymi podłokietnikami. Podłokietniki pozwalają pracownikowi na wygodne oparcie rąk, co zmniejsza obciążenie mięśni barków i ramion.

Szkła kontaktowe korygujące wzrok

Dotychczas pracodawcy byli zobowiązani do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korekcyjnych. Nowe przepisy rozszerzają ten obowiązek o szkła kontaktowe.

Nowe wymagania zawarte w Rozporządzeniu obejmują również stanowiska pracy zdalnej. 

Obowiązek informacyjny

Pracodawcy są zobowiązani do poinformowania pracowników o nowych wymaganiach, jakie mają spełniać stanowiska pracy. Pracownicy zaś są zobowiązani do złożenia oświadczeń, że ich stanowiska pracy zdalnej spełniają wymagania BHP.

Vacatio legis

W przypadku stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, utworzonych przed 17 listopada 2023 r., pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do nowych wymagań. W przypadku stanowisk pracy utworzonych po tym terminie, pracodawcy nie otrzymają żadnego terminu przejściowego.

Żródło: Państwowa Inspekcja Pracy Nowe regulacje dotyczące bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Państwowa Inspekcja Pracy (pip.gov.pl)

Nowe przepisy BHP dotyczące osób pracujących z „komputerem” (trenkwalder.com)

Udostępnij: