AktualnościBiuletyn 05/2016Biuletyn IPBBS

OBOWIĄZKI WPROWADZANIA OPAKOWAŃ NA RYNEK NIEMIECKI – 14.06.16

W wyniku rozmów z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, przekazuję na Państwa ręce zaproszenie do bezpłatnego udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym niemieckiego rozporządzenia o obowiązku licencjonowania opakowań jednostkowych, w których produkty dostarczane są do odbiorcy końcowego.

W wyniku rozmów z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, przekazuję na Państwa ręce zaproszenie do bezpłatnego udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym niemieckiego rozporządzenia o obowiązku licencjonowania opakowań jednostkowych, w których produkty dostarczane są do odbiorcy końcowego.

Spotkanie odbędzie się 14.06.2016 r. w Warszawie. Szczegóły poniżej:

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy 

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w organizowanym przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową spotkaniu informacyjnym pt. „Obowiązki w zakresie Dualnego Systemu Odbioru i Odzysku przy wprowadzaniu opakowań na rynek niemiecki oraz austriacki”. 

Poszerzanie swojej oferty na nowe rynki zbytu to w dzisiejszych czasach niezwykle ważne zagadnienie, umożliwiające osiągnięcie znacznych korzyści dla firmy zainteresowanej rozszerzeniem swoich produktów i usług za granicą:

 ⦁ możliwość rozwoju handlu krajowego i zagranicznego oraz rozbudowy kanałów dystrybucyjnych,

⦁ okazja na osiągnięcie pozycji lidera w branży oraz rozwój firmy i oferty produktów oraz usług (poprzez dostosowanie do nowego rynku),

⦁ zwiększenie poziomu konkurencyjności,

⦁ zacieśnienie współpracy gospodarczej pomiędzy firmami polskimi a niemieckimi,

⦁ ale także – spore wyzwania.

Im lepsze przygotowanie fazy początkowej tym większe szanse na sukces. Wprowadzenie produktu na rynek niemiecki daje duże możliwości rozwojowe, trzeba jednak pamiętać o wymogach, których lekceważenie może zadecydować o losie produktu i reputacji firmy. Przykładem tego jest niemieckie rozporządzenie o opakowaniach, które ma istotne znaczenie dla eksporterów na rynek niemiecki:

Niemieckie rozporządzenia o opakowaniach dotyczy obowiązku licencjonowania opakowań jednostkowych, w których produkty dostarczane są do odbiorcy końcowego (tzw. Verkaufsverpackungen). Obowiązek licencjonowania oznacza przystąpienie do Dualnego Systemu Odbioru i Odzysku organizującego zbiórkę i odzysk zużytych opakowań. Istotne znaczenie ma fakt, że wprowadzanie do obiegu nielicencjonowanych opakowań jednostkowych jest zabronione pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 50 000 EUR za każdy artykuł.

W związku z powyższym Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Obowiązki w zakresie Dualnego Systemu Odbioru i Odzysku przy wprowadzaniu opakowań na rynek niemiecki oraz austriacki”, które odbędzie się dnia 14.06.2016 r. w Warszawie. Zaproszenie przesyłamy w załączeniu.

Spotkanie to ma kluczowe znaczenie dla firm, które wprowadzają lub zamierzają wprowadzać produkty na rynek niemiecki. W razie zainteresowania uczestnictwem uprzejmie proszę o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu:

Anna Kołacińska T.+ 48 (22) 53 10 559, , E-Mail: akolacinska@ahk.pl

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)

Miodowa 14, 00-246 Warszawa

Tagsrynek
Udostępnij: