AktualnościBiuletyn 03/2016Biuletyn IPBBS

PIERWSZE SPOTKANIA Z CYKLU REGIONALNYCH SPOTKAŃ BRANŻOWYCH

W marcu odbyły się pierwsze spotkania z cyklu Regionalnych Spotkań Branżowych. Byliśmy w Łodzi i Krakowie. Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i aktywny udział oraz zainteresowanie zrzeszeniem w Izbie.

W marcu odbyły się pierwsze spotkania z cyklu Regionalnych Spotkań Branżowych. Byliśmy w Łodzi i Krakowie. Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i aktywny udział oraz zainteresowanie zrzeszeniem w Izbie.

Zgodnie z założeniami, celem spotkań była prezentacja Izby – jej celów, założeń, projektów i korzyści dla Członków. W czasie prezentacji, Prezes Tomasz Świgost podkreślił  wagę transparentności i wiarygodności Izby. Jako najważniejszy został wyłoniony także aspekt aktywnego włączenia się Członków w działania Izby. Podkreślono również konieczność mówienia o potrzebach, zgłaszania problemów, sygnalizowania ważnych tematów, aby wspierać się we wspólnych działaniach.

Większa część prezentacji dotyczyła także roli Izby, jako organizacji lobbingowej. Priorytetem Izby jest bowiem zwiększenie konkurencyjności i rozwoju branży, poprawienie kondycji branży.

W ciągu 2-3 lat chcemy, aby Izba była uznana za jednostkę opiniotwórczą dla KIO i UZP oraz odbiorców korporacyjnych. Jednym z priorytetów Izby jest więc uporządkowanie sytuacji w przetargach publicznych i standaryzacja produktów – mówił Prezes Izby  Tomasz Świgost.  Dlatego w dalszej części omówione zostały także działania podjęte przez Izbę w sprawie wpływu na zmiany w ustawie PZP oraz dotyczące platformy produktowej.

Podkreślono zasadność przynależności do Izby także pod kątem projektów unijnych (oparte na klastrach lub branżowe oparte na przynależności do Izb). Prędzej czy później czeka nas zrzeszenie. Pytaniem, które wielu sobie zadaje dotyczy czy lepiej być w branżowej  Izbie czy  w innych regionalnych. Dlatego Zarząd podkreślił konieczność przynależności, przypominając, że nie ma interesów indywidualnych, a wszyscy mówimy jednym głosem.

Bardzo istotny jest dla Izby głos środowiska, dlatego prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag, istotnych tematów, zapotrzebowania branży. Ważna jest także dla nas bezpośrednia komunikacja  i wymiana kontaktów, dlatego cieszymy się, że spotkania dały taką możliwość.

Rozpoczęliśmy więc cykl spotkań regionalnych, których kontynuacją będą spotkania grup zakupowych.

Zapraszamy do kontaktu i udziału w kolejnych spotkaniach.

Udostępnij: