AktualnościBiuletyn 02/2016Biuletyn IPBBS

PISMO IPBBS DO MINISTRA

17 lutego 2016r. w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez IPBBS, skierowane do wszystkich zainteresowanych planowanymi zmianami w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i projektem IPBBS dotyczącym wspólnej platformy produktowej.

17 lutego 2016r. w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez IPBBS, skierowane do wszystkich zainteresowanych planowanymi zmianami w  Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i projektem IPBBS  dotyczącym wspólnej platformy produktowej.

Celem spotkania było:

  • ustalenie stanowiska branży w kwestii budowy pod patronatem IPBBS wspólnej platformy produktowej,
  • powołanie grupy inicjatywnej do opracowania zasad współpracy i zakresu projektu
  • wstępne ustalenie osób zainteresowanych opiniowaniem kolejnych nowelizacji ustaw: PZP, ustawa o tzw. sklepach wielkopowierzchniowych, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, itd. 

Dla wielu naszych przedsiębiorstw sprzedaż do jednostek podlegających PZP jest bardzo ważna.  Korzyści z tej sprzedaży mogą być zarówno zwiększone, jak i utracone w zależności od reakcji całej branży. Branża powinna wykorzystać szansę do utrzymania lub nawet zwiększenia kontroli nad procesami sprzedaży, która nieuchronnie w relatywnie niedługim czasie przejdzie całkowicie na platformy internetowe. 

W imieniu Izby prezentację omawiającą proponowane  zmiany omówił zaproszony były Prezes UZP, Pan Jacek Sadowy. W wyniku dyskusji ustalono, że Izba złoży na ręce Ministra Rozwoju pismo przedstawiające stanowisko naszej branży do zmian w ustawie.

W ciągu kilku dni został opracowany list, który kierujemy na ręce Ministra Rozwoju i Wiceprezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Ponadto w kwietniu planowane jest spotkanie z odpowiedzialnym za PZP Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariuszem Haładyj.

O wynikach rozmów i szczegółach sprawy, będziemy informowali Państwa na bieżąco.

TagsIPBBS
Udostępnij: