Artykuły

Polski e-commerce rośnie mimo sezonu wakacyjnego. Znaczące wzrosty w handlu zagranicznym– BaseLinker Index sierpień 2023

Ostatnie dane z BaseLinker Index za sierpień 2023 dostarczają optymistycznych wieści dla polskich przedsiębiorców. Odczyt na podstawie informacji o wartości sprzedaży i liczbie zamówień u ponad 3 tys. firm potwierdza wzrostowe tendencje. BaseLinker Index w sierpniu 2023

W sierpniu analitycyzaobserwowali kolejny miesiąc wzrostu wskaźnika BaseLinker Index, który osiągnął wartość 125*. Wynik ten jest jeszcze bardziej imponujący, gdy spojrzymy na dane z poprzedniego roku – w sierpniu 2022 indeks wynosił 113. Jeśli porównamy to do danych z lipca 2023, kiedy to jego wartość wynosiła 123, widzimy stałą zwyżkę mimo “sezonu ogórkowego”. Co ciekawe, jest to trzeci najwyższy odczyt w tym roku, zaraz po marcu i maju.

W ujęciu procentowym w stosunku do lipca tego roku zanotowano zwyżkę o 1,4%. Poprawa wyników sprzedaży w sierpniu była napędzana symbolicznym wzrostem liczby zamówień (+0,6%) oraz wzrostem średniej wartości zamówienia (z 194 PLN w lipcu do 195 zł w sierpniu).


Sierpień był wyjątkowo korzystny dla kategorii dziecko. Było to oczywiście spowodowane przygotowaniami do nowego roku szkolnego. Warto wspomnieć, że kategoria elektronika również doświadczyła wyraźnego wzrostu w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

Rok do roku sprzedaż była wyższa aż o 10,4%. O 5,3% urosła też liczba zamówień, podobnie jak wartość zamówienia, która podniosła się o 4,8%. W praktyce oznacza to, że klienci składali więcej zamówień i wydawali więcej na każde z nich.

Należy również podkreślić znaczący wzrost handlu zagranicznego. Sierpień był kolejnym miesiącem zwyżek w sprzedaży cross-border i w ujęciu rocznym wyniósł aż 19,6%. Oznacza to dwukrotnie szybszą dynamikę wzrostu niż w przypadku polskiego e-commerce, który zanotował skok o jedyne 8,7%.

Zarówno rosnąca liczba zamówień, jak i wartość średniego koszyka zakupowego pokazują, że klienci coraz chętniej i śmielej korzystają z oferty krajowych sprzedawców online. Co więcej, znaczący wzrost w handlu zagranicznym dowodzi, że polskie przedsiębiorstwa coraz skuteczniej docierają z ofertą poza granice kraju. Warto śledzić te tendencje i dostosowywać strategie biznesowe do dynamicznie zmieniającego się rynku.

*Analitycy BaseLinker rozpoczęli zbieranie danych w styczniu 2022 r., kiedy ustalono wartość wyjściową BaseLinker Index na poziomie 100. Stanowi ona punkt odniesienia do odczytów w kolejnych miesiącach.

Żródło: BASELINKER

Udostępnij: