AktualnościArtykułyBiuletyn 11/2020

Prawo.pl: biznes czeka na przepisy o fundacjach rodzinnych

W ciągu najbliższych tygodni rząd przedstawi projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Wkrótce, po raz pierwszy w Polsce będą mogły być zakładane fundacje w celu realizacji interesu prywatnego, np. zapewnienia ciągłości działalności firmy rodzinnej – informuje serwis Prawo.pl.

Rozwiązanie, polegające na wprowadzeniu do porządku prawnego fundacji rodzinnych, jest wzorowane na podobnych instytucjach m.in. w wielu państwach UE. Jak podaje Prawo.pl fundacja ma chronić majątek rodzinny. Chodzi m.in. o kwestię zapobiegania, przy odpowiednim statucie, rozdrobnieniu akcjonariatu w spółkach rodzinnych, a tym samym wrogim przejęciom oraz konfliktom rodzinnym.

Według ekspertów cytowanych przez Prawo.pl obowiązujące przepisy o zarządzie sukcesyjnym nie są wystarczające. Ich zdaniem poprawa prawa jest w tym zakresie konieczna.

Fundacja rodzinna będzie mogła być utworzona przez jedną lub więcej osób fizycznych pozostających wobec siebie w relacji pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. Dotyczy to także osób będących, przez co najmniej siedem lat przed utworzeniem fundacji rodzinnej, członkami zarządu lub rady nadzorczej tej samej osoby prawnej, lub będących, przez co najmniej siedem lat przed utworzeniem fundacji rodzinnej, wspólnikami tej samej spółki.

Jak tłumaczy portalowi prof. Adam Mariański, partner w kancelarii Mariański Group, fundacja rodzinna stanie się swoistą „spółką” holdingową, która będzie posiadała udziały (akcje). Mają to być pakiety kontrolne w firmach rodzinnych. Fundacja będzie mogła inwestować w nowe start-upy, czy też nabywać mniejszościowe udziały w już istniejących firmach. Pozwoli to prowadzić zdywersyfikowaną działalność inwestycyjną.

Według prof. Mariańskiego „fundacje będą mogły być tworzone przez jedną lub kilka rodzin tej samej firmy”. „W przypadku, gdy fundatorem będzie nestor posiadający udziały w kilku podmiotach, będzie on mógł wnieść do fundacji wszystkie takie udziały. Nawet, gdy pozostałe pozostaną własnością innej osoby lub nawet innej fundacji” – dodaje ekspert.

W opinii dr Pawła Blajera, cytowanego przez serwis, „aby fundacje rodzinne w praktyce zaczęły funkcjonować od początku jasne muszą być kwestie podatkowe”. I to na każdym etapie, czyli nie tylko ustanowienia fundacji, ale też jej działania.

Z obecnej wersji projektu wynika, że samo zakładanie i likwidacja fundacji będą neutralne podatkowo. Projekt przewiduje też brak podatku od czynności cywilnoprawnych od wkładów wnoszonych do fundacji oraz brak powstawania przychodu z tytułu takiego transferu do fundacji. Jak informuje Prawo.pl również majątek uzyskany po likwidacji fundacji rodzinnej przez najbliższą rodzinę, nie będzie opodatkowany. Fundacja rodzinna, jako osoba prawna będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych.

(PAP)

Udostępnij: