AktualnościArtykułyBiuletyn 10/2020

Prezesi globalnych spółek prognozują nową przyszłość po wyjściu z pandemii

Pandemia koronawirusa COVID-19 radykalnie zmieniła nie tylko cele firmowe, ale i sposoby prowadzenia biznesu. CEO muszą obecnie mierzyć się nie tylko ze skutkami kryzysu gospodarczego, ale również z szybko zachodzącymi zmianami w zakresie elastyczności pracy, cyfrowej transformacji oraz czynnikami związanymi z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym (ESG, ang. Environmental, Social, Governance). 32% dyrektorów generalnych na świecie wyraża mniejszą pewność dot. globalnych perspektyw wzrostu w ciągu najbliższych 3 lat niż wyrażało jeszcze na początku 2020 roku, przed wybuchem pandemii – wynika z globalnego badania KPMG International pt. „KPMG 2020 CEO Outlook: COVID-19 Special Edition”. Prezesi dużych spółek z największych światowych rynków wyrażają przekonanie, że wyjście z pandemii nie będzie oznaczało powrotu do normalności. Zamiast tego widzą szansę określenia nowej normalności, w której decydujące znaczenie będą miały: zaufanie, zrównoważony rozwój oraz technologie cyfrowe.

Wyniki badania KPMG wskazują, że kadra zarządzająca na całym świecie wykorzystuje niecodzienny moment w historii, związany z pandemią wywołaną przez koronawirusa, aby zarządzać swoimi firmami z większym skutkiem zarówno społecznym, jak i ekonomicznym. Wybuch pandemii COVID-19 spowodował, że według prezesów największych światowych firm, ryzyko związane z talentami jest największym wyzwaniem, które będzie odgrywało znaczącą rolę w zakładanym rozwoju. Na początku 2020 roku ryzyko związane z talentami znajdowało się dopiero na 11. miejscu wśród czynników, które mogą stanowić największe zagrożenie dla rozwoju biznesu w dłuższej perspektywie czasu. Obecnie prezesi dostrzegają, że bez zapewnienia pracownikom poczucia bezpieczeństwa, zakładane długoterminowe perspektywy wzrostu firm mogą być zagrożone.

Znacząca zmiana priorytetów dyrektorów generalnych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy jest wyraźnym sygnałem, że przedsiębiorstwa musiały działać w zawrotnym tempie, aby sprostać wyzwaniom pandemii. Liderzy biznesowi na całym świecie starają się zarządzać niepewnością z determinacją. Kryzys ten przyspieszył realizację strategii, które już istniały wokół transformacji cyfrowej i odpowiedzialności społecznej. Jednak w innych obszarach planowanie jest o wiele trudniejsze, w szczególności myślenie o przyszłych sposobach pracy i rozwiązywaniu problemów. Nic więc dziwnego, że dyrektorzy generalni skupiają się na znaczeniu talentów dla utrzymania i rozwoju każdego przyszłego biznesu – mówi Bill Thomas, Global Chairman and CEO, KPMG International.

Transformacja cyfrowa kluczem do poprawy odporności operacyjnej

Wybuch pandemii COVID-19 spowodował, że w ciągu 6 miesięcy przekonanie o globalnym wzroście gospodarczym gwałtownie spadło. Obecnie 32% dyrektorów generalnych wyraża zdecydowanie mniejsze przekonanie o światowym wzroście gospodarczym, niż na początku roku. Są jednak bardziej optymistycznie nastawieni do perspektyw wzrostu gospodarczego w ich własnym kraju – 45% CEO wyraża zdecydowane przekonanie, że gospodarka w ich państwie będzie rosła. Z kolei aż 67% prezesów biorących udział w badaniu jest zdecydowanie przekonanych o rozwoju własnej firmy w ciągu najbliższych 3 lat.

Kluczową dźwignią wzrostu firm będzie cyfrowa transformacja. Prezesi globalnych spółek zainwestowali wiele środków w nowe technologie podczas blokady wywołanej koronawirusem. Inwestycje w transformację cyfrową mają pomóc zarządzanym przez nich firmom na osiągnięcie odporności operacyjnej, zapewnienie większej elastyczności w działaniu oraz nastawieniu na potrzeby klientów. 80% badanych przez KPMG CEO zauważyło znaczące przyspieszenie w zakresie cyfrowej transformacji, a 30% twierdzi, że postęp w zakresie cyfrowej transformacji z jakimi mamy do czynienia w czasie koronawirusa wyprzedził o kilka lat wcześniej zakładane plany. 75% prezesów twierdzi, że pandemia przyspieszyła tworzenie cyfrowych doświadczeń z klientami, a 64%, że przyspieszyła również tworzenie nowych cyfrowych modeli biznesowych i strumieni przychodów. Obecnie wyzwanie polega na skoncentrowaniu wysiłków i inwestycji na obszarach, które pozwolą wygenerować największą wartość dla firmy oraz utrzymać odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa organizacji.

Dyrektorzy generalni mają świadomość, że wyjście z pandemii nie będzie oznaczało powrotu do normalności jaką znali wcześniej. Z drugiej strony widzą, że ta bezprecedensowa sytuacja to szansa, do zdefiniowania przyszłości na nowo. Decydujące znaczenie dla sukcesu rynkowego będą odgrywały trzy obszary: zrównoważony rozwój, cyfrowa transformacja oraz zaufanie. Wraz z przyspieszeniem cyfrowej transformacji kształtującej przyszłość wielu branż, organizacje będą musiały kompleksowo zrozumieć, jak zmieniają się zachowania ich klientów i jak sprostać ich nowym wymaganiom. Wreszcie, pandemia COVID-19 dała firmom możliwość pokazania, jak dużą wartość stanowią realnie dla społeczeństwa. Aby utrzymać zaufanie pracowników, klientów i społeczności, dyrektorzy generalni muszą pokazać, że w pełni utożsamiają się z celami swoich organizacji – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO, KPMG w Polsce.

Większy nacisk na czynniki ESG: ochronę środowiska, działalność społeczną oraz ład korporacyjny

Dyrektorzy generalni zauważają, że na ich organizacjach ciąży coraz większa rola do odegrania w społeczeństwie. Trzy czwarte CEO zgodziło się z twierdzeniem, że jako liderzy są osobiście odpowiedzialni za zmiany w kwestiach społecznych. Pandemia przyspieszyła skupienie się kadry kierowniczej na roli jaką wywiera prowadzona przez nich firma na społeczeństwo. Prezesi globalnych spółek uważają, że wydarzenia związane z COVID-19 skłoniły ich do zastanowienia się, czy cel ich firmy spełnia standardy oczekiwane przez interesariuszy, a 79% twierdzi, że w wyniku kryzysu COVID-19 musieli ponownie ocenić cele swojej organizacji. Taka sama liczba prezesów (79%) twierdzi, że od początku kryzysu czuje silniejszy związek z celami swojej firmy.

COVID-19 nie jest jedynym zagrożeniem, z którym mamy obecnie do czynienia. Dyrektorzy generalni dostrzegają inne zagrożenia, niosące głębokie konsekwencje gospodarcze, humanitarne oraz klimatyczne. Prezesi zdają sobie z tego sprawę i skupiają się na swoich celach środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG), ponieważ chcą odbudować swoje organizacje w taki sposób, aby te wspierały nową i zrównoważoną gospodarkę. O tym, jak istotne są kwestie związane z zagadnieniami ESG, świadczy fakt, że 65% badanych przez KPMG prezesów globalnych firm twierdzi, iż zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem i ochroną środowiska będzie miało wpływ na to, czy uda im się utrzymać swoje miejsca pracy w ciągu najbliższych 5 lat.

Pandemia koronawirusa wywarła również ogromne zmiany na sposób pracy większości firm na całym świecie. COVID-19 skutecznie zmusił wiele organizacji do radykalnej zmiany swojej organizacji pracy. 77% dyrektorów generalnych deklaruje, że po zakończeniu pandemii nadal będzie korzystać z obecnych cyfrowych narzędzi umożliwiających współpracę oraz komunikację pomiędzy pracownikami oraz partnerami biznesowymi. Zdecydowana większość CEO – 73% wskazań, zauważa również pozytywny wpływ jaki praca zdalna miała na zatrudnionych pracowników. Wypracowane podczas pandemii rozwiązania związane z zapewnieniem większej elastyczności pracy, będą kontynuowane w przyszłości – 69% CEO zadeklarowało, że ich firmy mają w planach zmniejszenie powierzchni biurowej w porównaniu do tej, jaką zajmowały przed wybuchem pandemii.

 

Udostępnij: