Aktualności

Relacja ze spotkania z Ministrem Haładyjem

W dniu 08 kwietnia 2016r. doszło do wcześniej planowanego spotkania Prezesa IPBBS Tomasza Świgost z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariuszem Haładyjem. Spotkanie dotyczyło nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych. Na spotkaniu ustalono, że dwie proponowane zmiany przez Izbę są na tyle istotne, że Ministerstwo uwzględni je w pracach legislacyjnych Rządu. Z uwagi na szybkie tempo nowelizacji i już rozpoczęte prace Komisji sejmowej, na wniosek Ministra, Izba zgłosi chęć przedstawienia swojej opinii przed Komisją Sejmową. Oczekujemy na informacje z Sejmu.

W dniu 08 kwietnia 2016r. doszło do wcześniej planowanego spotkania Prezesa IPBBS  Tomasza Świgost z  Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariuszem Haładyjem. Spotkanie dotyczyło nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych. Na spotkaniu ustalono, że dwie proponowane zmiany przez Izbę są na tyle istotne, że Ministerstwo uwzględni je w pracach legislacyjnych Rządu. Z uwagi na szybkie tempo nowelizacji i już rozpoczęte prace Komisji sejmowej, na wniosek Ministra, Izba zgłosi chęć przedstawienia swojej opinii przed Komisją Sejmową. Oczekujemy na informacje z Sejmu.

Pozostałe zgłoszone przez Izbę uwagi mają bardziej skomplikowany i radykalny charakter, dlatego też nie da się ich całkowicie uwzględnić przy tej nowelizacji. 

Omawiane były też kwestie związane z naszymi bieżącymi projektami dotyczącymi  certyfikacji, jakości produktów oraz sprzedaży podlegającej PZP przez platformy internetowe.  Nasza inicjatywa została bardzo pozytywnie przyjęta przez Ministerstwo. Izba będzie wpisana na listę organizacji współpracujących, a pozostałe proponowane przez nas rozwiązania będą dalej opracowywane, aby znaleźć się w kolejnych legislacjach i w praktyce gospodarczej.

Więcej na temat pisma skierowanego do Ministra na http://www.ipbbs.org.pl/aktualnosci/pismo-ipbbs-do-ministra

Udostępnij: