AktualnościBiuletyn 12 2020

Sejm zdecydował. 40 tys. polskich firm rodzinnych zapłaci dodatkowy podatek

Spółki komandytowe będą opodatkowane CIT-em. Sejm odrzucił dzisiaj poprawki Senatu, zakładające rezygnację z objęcia ich tym podatkiem.

  • • To bardzo zła informacja dla 40 tysięcy polskich firm rodzinnych – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Apelowaliśmy do posłów, aby nie nakładali na firmy dodatkowych obciążeń tuż przed zakończeniem roku podatkowego i w okresie największego kryzysu gospodarczego od 30 lat. Wiele przedsiębiorstw walczy teraz o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy. Wprowadzenie nowego podatku zaszkodzi gospodarce i polskim rodzinnym firmom – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy wielokrotnie podkreślali, że spółki komandytowe nie służą do unikania płacenia podatku. Obciążenie ich nowym podatkiem stanowi wyraz nadmiernego fiskalizmu realizowanego bez poszanowania zasady przewidywalności prawa i interesów w toku.

Zmiana ta istotnie zwiększy koszty działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej, dotknie w większości polskich przedsiębiorców. Teraz na 4 tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego, w trudnym dla nich czasie, będą musieli podjąć decyzję, czy godzą się na podwójne opodatkowanie, które uderzy w ich konkurencyjność, czy podejmą wysiłki i poniosą wysokie koszty przekształcenia np. w spółkę jawną.

Przyjęta przez posłów ustawa narusza zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa, ponieważ niewystarczający czas na przygotowanie się do np. zmiany formy prowadzenia działalności, wymusi na wielu firmach wejście w opodatkowanie CIT-em w trakcie roku podatkowego, tj. 1 maja 2021 roku.

Konfederacja Lewiatan

 

Udostępnij: