AktualnościBiuletyn 01/2016Biuletyn IPBBS

SPOTKANIA REGIONALNE

W pierwszym półroczu zaplanowaliśmy 4 jednodniowe spotkania regionalne w całej Polsce. Spotkania mają trzy zasadnicze cele: przybliżyć zainteresowanym sposób funkcjonowania i cele Izby, przekazać informacje biznesowe i wiedzę na wybrany temat od naszych ekspertów, oraz pozwolić na dyskusję w środowisku na istotne tematy związane z rozwojem rynku i możliwościami jego stymulacji.ymulacji.

W pierwszym półroczu zaplanowaliśmy 4 jednodniowe spotkania regionalne w całej Polsce. Spotkania mają trzy zasadnicze cele: przybliżyć zainteresowanym sposób funkcjonowania i cele Izby, przekazać informacje biznesowe i wiedzę na wybrany temat od naszych ekspertów, oraz pozwolić na dyskusję w środowisku na istotne tematy związane z rozwojem rynku i możliwościami jego stymulacji. Pierwsze spotkanie odbyły się w Łodzi (04.03.2016 i Krakowie (18.03.16). Kolejno planujemy spotkanie w Gdańsku  (21.05.2016) i Poznaniu. O szczegółach spotkań będziemy Państwa informować w kolejnych Biuletynach oraz w prasie branżowej.

Udostępnij: