Artykuły

Spotkanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza z Ministrem Rozwoju i Technologii Krzysztofem Hetmanem.

W dniu 11 stycznia br. Odbyło się spotkanie Rzecznika Adama Abramowicza z Ministrem Krzysztofem Hetmanem. Podczas spotkania Minister poinformował, że rząd podjął kierunkową decyzję, aby „wakacje” od składek ZUS obejmowały jeden miesiąc, a nie – jak przewidywał pierwotny projekt – trzy miesiące. Rzecznik Abramowicz zapowiedział, że podczas konsultacji społecznych projektu ustawy będzie wnioskował o wydłużenie tzw. „wakacji zusowskich”.
Adam Abramowicz wnioskował o korektę programu Mały ZUS Plus przez likwidację dwóch barier: wykreślenia ograniczenia czasowego 3 lat i zmianę kryterium przychodowego na dochodowy.
Rzecznik poruszył także temat sposobu działania Polskiego Funduszu Rozwoju: braku reakcji na pisma przedsiębiorców czy egzekwowanie zwrotu całej dotacji wraz z odsetkami za nieznaczne błędy w dokumentacji. Ponadto Rzecznik Abramowicz zaproponował organizację przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców „okrągłego stołu” dla sektora MŚP, podczas którego wypracowane zostałyby rozwiązania problemów od lat sygnalizowanych przez środowiska biznesowe.
Obie strony wyraziły chęć dalszej dobrej współpracy i ustaliły jej zasady.

Zarząd IPBBS przypomina, że Izbę i branżę biurowo- szkolną w Radzie Przedsiębiorców i Zespole Roboczym ds. Ubezpieczeń Społecznych Przy Rzeczniku MSP reprezentuje Pan Wiesław Kozanecki.

Od 30 lat celem IPBBS jest pomoc wszystkim członkom w osiąganiu ich celów finansowych i biznesowych, reprezentując i będąc ich głosem, ucząc, doradzając, informując o zmianach i nowych możliwościach, a także dostarczając rozwiązania, które pomogą członkom odnieść sukces zarówno indywidualny, jak i korporacyjny.

Jeśli pojawiają się zagadnienia, które w Państwa opinii powinny znaleźć się w obszarze zainteresowania Rzecznika MŚP, prosimy o informację i Kontakt z Biurem Izby: biuro@ipbbs.org.pl

Udostępnij: