Artykuły

Sprzedaż detaliczna w ujęciu cen stałych ze wzrostem o 2,8% w skali miesiąca

Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w sierpniu br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 2,7% wyższa niż w lipcu (wtedy dane m/m pokazywały wzrost o 1,2%) i o 3,1% wyższa niż przed rokiem. Warto przypomnieć, że w lipcu roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wyniosła 2,1%.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują wzrost sprzedaży o 2,8% w ujęciu miesięcznym i spadek o 2,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane roczne w cenach stałych okazały się lepsze od oczekiwań rynkowych i zbliżone do prognoz KIG.

W okresie styczeń-sierpień sprzedaż detaliczna w ujęciu nominalnym wzrosła o 5,9% r/r.

W stosunku do lipca br. wzrosty sprzedaży (w cenach bieżących) zanotowano w niemal wszystkich grupach. Sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych wzrosła o 4,8%; prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach o 3,1%; mebli, rtv i agd o 3,1%; tekstyliów, odzieży i obuwia o 2,9%; żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 0,7%; farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego o 0,3%; pozostałych o 0,1%. W ujęciu miesięcznym spadła natomiast sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 0,9%).

sprzedaż detaliczna

Dane w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) pokazują wzrosty sprzedaży detalicznej w grupach: żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 10,0%); farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 7,4%); pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 6,4%); tekstylia, odzież, obuwie (o 1,6%). Spadki sprzedaży w stosunku do sierpnia 2022 r. zanotowały takie produkty jak: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 13,1%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 8,4%); pozostałe (o 5,0%); meble, rtv, agd (o 2,7%).

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez internet w sierpniu br. W stosunku do lipca br. sprzedaż w cenach bieżących wzrosła ogółem o 6,2% (w lipcu notowano wzrost o 4,0% m/m). Najwyższe wzrosty zanotowano w przypadku pozostałych (wzrost o 11,3%).

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa w sierpniu spadła o 4,8%. Największy spadek sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 59,5%) oraz żywności napojów i wyrobów tytoniowych (o 31,3%). Wzrosła sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 5,1%).

Dane GUS pokazują również, że w sierpniu br. handel internetowy stanowił 8,2% ogółu sprzedaży detalicznej. W lipcu br. udział ten wynosił 7,9%.

Największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej miały w sierpniu br. takie kategorie jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 23,1%); tekstylia, odzież, obuwie (udział 17,7%); meble, rtv i agd (udział 15,7%)

Żródło: Krajowa Izba Gospodarcza.

Udostępnij: