Tag: obowi

AktualnościArtykuły

Zatrudniasz kobiety? Wkrótce nowe obowiązki dla pracodawców.

30 marca Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet ...