Tag: zgromadzenia

AktualnościArtykuły

Ogłoszenie terminu Walnego Zgromadzenia IPBBS

Zarząd IPBBS zawiadamia, że działając na podstawie § 19 punkt 1 Statutu IPBBS zwołujeWalne Zgromadzenie ...