AktualnościArtykułyBiuletyn 06/2020

Tarcza 4.0: więcej przedsiębiorców może skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza znaczące zmiany dotyczące dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych. Znowelizowane przepisy pozwolą firmom dofinansować wynagrodzenia pracowników bez zmian w zasadach ich zatrudnienia. Z możliwości dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP będzie też mogło skorzystać więcej firm. Nowe rozwiązania rodzą jednak nowe wątpliwości, które bez urzędowej wykładni przepisów będą dla podatników problematyczne.

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza znaczące zmiany do zagadnień związanych z dofinansowaniami wynagrodzeń pracowniczych. Część przedsiębiorców, u których występował kwalifikowany spadek obrotów gospodarczych nie występowała dotychczas o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z uwagi na konieczność wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. U niektórych pracodawców istniejące potrzeby kadrowe lub polityka zatrudnienia uniemożliwiały w praktyce takie działanie. Część firm obejmowała z kolei zmienionymi warunkami jedynie wybranych pracowników.

Art. 15gg zawarty w nowelizacji daje obecnie szansę na uzyskanie dofinansowania wynagrodzeń bez zmian w zasadach zatrudnienia pracowników. Co istotne, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na podstawie zasad znanych do tej pory, czyli art. 15g, przysługuje tylko do końca września 2020 r. Co prawda brak jest w przepisach jednoznacznego ograniczenia czasowego w stosunku do zasad znowelizowanych, tj. art. 15gg, ale aby uniknąć odmiennej interpretacji i skorzystać ze wsparcia przez pełny okres 3 miesięcy należałoby złożyć wniosek o dofinansowanie najpóźniej w lipcu 2020 r. – mówi Wojciech Majkowski, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce.

Więcej podmiotów skorzysta z dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych

Znana dotychczas instytucja dofinansowania wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zawarta w art. 15g Tarczy antykryzysowej, została udostępniona szerzej – nowym podmiotom. Co istotne, uregulowane zostało w sposób bardziej rozbudowany zagadnienie kontroli. Ma ona dzielić się na 2 etapy: wstępny w terminie 60 dni od upływu terminu rozliczenia dofinansowań (tj. w praktyce do 90 dni od okresu dofinansowania) i końcowy w terminie 3 lat od upływu terminu rozliczenia dofinansowań (tj. w praktyce 3 lata i 30 dni od okresu dofinansowania).

Należy z pewnością pochwalić ustanowioną w art. 15gg możliwość ubiegania się o dofinansowanie bez obniżania wymiaru czasu pracy lub wprowadzania przestoju ekonomicznego. Ponadto Tarcza 4.0 ustanawia szereg instrumentów prawnych, z których przy spełnieniu określonych warunków przedsiębiorcy mogą skorzystać. Wśród nich można wymienić: zawieszenie części obowiązków pracowniczych, „kominowe” ograniczenie odpraw czy obowiązek wykorzystania urlopu na polecenie pracodawcy – mówi Paweł Szala, ekspert w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce.

Dodatkowa możliwość aplikowania o wsparcie z FGŚP

Tarcza antykryzysowa 4.0 w nowym artykule 15gg wprowadza dodatkową możliwość aplikowania o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych bez konieczności wymaganego na gruncie dotychczas obowiązującego art. 15g porozumienia z reprezentacją załogi tj. bez konieczności wprowadzenia przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Wzajemna relacja obu uregulowań, które będą teraz funkcjonować równolegle nie jest jednak do końca jasna. Wątpliwości budzi możliwość wystąpienia o kolejne wsparcie na podstawie nowego art. 15gg przez pracodawców, którzy korzystali już z rozwiązania z art. 15g w stosunku do tych samych pracowników. Jeżeli tak będzie, to należy zastanowić się czy będą jakiekolwiek ograniczenia korzystania z takiej możliwości – np. czy ta możliwość dotyczyłaby jedynie pracowników wcześniej nieobjętych ani przestojem, ani obniżonym wymiarem czasu pracy. Pozostaje niewyjaśnione czy firmy nie będą zmuszone do przyjęcia kompromisowego stanowiska i uzyskania pomocy jedynie w zakresie wcześniej niewykorzystanego w pełni 3-miesięcznego maksymalnego okresu wsparcia na tych samych pracowników, ponieważ firma musiała przywrócić pełne moce produkcyjne i musiała zrezygnować z dalszej pomocy. Z jeszcze innej strony, dodatkowe wsparcie może być całkowicie wykluczone w stosunku do tych pracowników, na których uzyskano już pomoc choćby w części 3-miesięcznego okresu. Należy podkreślić, że istnieją argumenty przemawiające za dopuszczalnością złożenia wniosku na podstawie art. 15gg, na kolejne 3 miesiące, w stosunku do pracowników, na których wcześniej uzyskano pomoc z art. 15g. Jednak pewne jest to, że bez urzędowej wykładni wątpliwości nie zostaną rozstrzygnięte – mówi Łukasz Piwowarczyk, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Wojciech Majkowski, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce

Paweł Szala, ekspert w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce

Łukasz Piwowarczyk, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce

 

Udostępnij: