AktualnościArtykułyBiuletyn 07/2022

Trending News -Dlaczego Twoje miejsce pracy powinno być bezpieczne psychologicznie

Kiedy pracownicy mogą wnieść do pracy swoje autentyczne ja, rezultatem jest bardziej produktywne środowisko.

Jak mówi Jean Angus, prezes i dyrektor generalny Saint-Gobain Life Sciences: „Zdałem sobie sprawę, że aby każdy mógł przedstawić swoje najlepsze pomysły, musi mieć poczucie, że pracuje
w bezpiecznym środowisku”.

„Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb w hierarchii potrzeb Maslowa i dotyczy również miejsca pracy” – mówi Angus. „Bezpieczeństwo psychologiczne jest bezpośrednio związane z kulturą firmy.

Zaangażowanie pracowników prowadzi do innowacji

„Jeśli ludzie przyjdą do pracy dokładnie tacy, jacy są, będą bardziej zaangażowani” – mówi Angus. Jest to szczególnie ważne na konkurencyjnym rynku pracy, ponieważ badanie Gallupa z 2021 r. wykazało, że 80% wszystkich pracowników nie jest zaangażowanych. Zaangażowanie pracowników ma też mocne uzasadnienie biznesowe. Innowacje stają się łatwiejsze w środowisku bezpiecznym psychologicznie,
w którym pracownicy mniej obawiają się porażki, a częściej kwestionują status quo.
Pomaga to w rozwiązywaniu złożonych problemów i odkrywaniu nowych sposobów pracy.

Bezpieczeństwo psychologiczne wymaga określonych działań

Firmy stosują różne taktyki, aby rozwiązać problemy ze zdrowiem psychicznym, które nasiliły się
w wyniku pandemii. Kiedy wybuchła pandemia, firmy musiały zapewnić różne środki bezpieczeństwa, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Saint-Gobain był w stanie wykorzystać istniejącą strukturę bezpieczeństwa. „Zawsze dysponowaliśmy konkretnymi narzędziami, takimi jak solidny EAP [program pomocy pracowniczej], ERG [grupy zasobów pracowniczych] i silna kultura EHS” – wyjaśnia Angus. „Więc stworzyliśmy grupę zadaniową COVID, aby wykorzystać te narzędzia do zaspokojenia potrzeb pracowników podczas pandemii”.

A teraz, gdy zmiana przechodzi z pandemii do endemii, firma zwiększa świadomość korzyści związanych ze zdrowiem psychicznym, informując pracowników, że nadal odbywają się nieograniczone sesje doradcze.

LuAnn Heinen jest wiceprezesem Business Group on Health, organizacji non-profit specjalizującej się w optymalizacji strategii zatrudnienia poprzez rozwiązania w zakresie zdrowia, świadczeń i dobrego samopoczucia. Zauważa, że ​​tegoroczni laureaci nagrody Best Employers Award for Excellence in Health and Well-Being zastosowali następujące taktyki:

–  platforma dobrego samopoczucia/zaangażowania (98%),

–  ocena doświadczenia pracowników z korzyściami zdrowotnymi i dobrostanowymi (95%),

–  wykorzystanie referencji pracowników do komunikowania korzyści zdrowotnych
i dobrego samopoczucia (91%) oraz

– wdrożenie sieci mistrzów dobrego samopoczucia (89%).

Inną ważną taktyką przeciwdziałania pandemii i taką, która będzie kontynuowana, jest zwiększenie zarówno metody, jak i ilości komunikacji. Dotyczyło to również zwycięzców Business Group on Health, z praktykami, które obejmują:

*   kaskadowe kampanie komunikacyjne z wykorzystaniem liderów wyższego szczebla, menedżerów,   mistrzów dobrego samopoczucia i ERG;

*    rozmowy przy kominku z liderami firmy, takimi jak prezesi;

*   cotygodniowe wiadomości od dyrektorów generalnych do wszystkich pracowników, zachęcające ich do dzielenia się osobistymi historiami, takimi jak problemy zdrowotne członków rodziny;

*   wykorzystanie kodu QR do szybkiego dostępu do docelowych zasobów; oraz

*   platformy i centra dobrego samopoczucia.

Zdrowie psychiczne jako ważny składnik zdrowia psychicznego

Ponieważ programy dobrego samopoczucia i dobrego samopoczucia od lat są częścią oferty korporacyjnej, kładzie się większy nacisk – nawet przed pandemią i trwa do dnia dzisiejszego –
na skupienie się na zdrowiu psychicznym, które może wiązać się ze zdrowiem psychicznym. Dzisiejszy raport EHS na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy z 2022 r. wykazał, że duża liczba pracodawców twierdzi, że priorytetowo traktuje zdrowie psychiczne w ramach swoich programów odnowy biologicznej, przy czym 81,8% twierdzi, że ma program, który koncentruje się na zdrowiu psychicznym, a 6,3% twierdzi, że ma jeden planowany.

Grupa Biznesowa ds. Zdrowia również dostrzega duże zainteresowanie zdrowiem psychicznym. „Zdrowie psychiczne będzie najważniejsze dla pracodawców w 2022 roku”, mówi Heinen. Podaje kilka statystyk na podstawie profili zwycięzców:

91% wprowadziło zmiany w celu rozwiązania problemu wypalenia;

88% oferuje wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego rodziny, młodzieży i/lub dzieci;

86% ma inicjatywy i korzyści, które dotyczą samobójstwa;

82% ma sojuszników lub bohaterów w zakresie zdrowia psychicznego; oraz

80% ma inicjatywy i korzyści, które dotyczą zaburzeń związanych z używaniem substancji.

Chociaż te statystyki odnoszą się do tej konkretnej grupy zwycięzców, badanie EHS Today wykazało,
że w wielu organizacjach brakuje ustrukturyzowanych polityk. W rzeczywistości 33,9% respondentów stwierdziło, że albo nie ma polityki zdrowia psychicznego, albo „nie wie”, czy ją posiada. Spośród firm posiadających program respondenci oceniają te programy jako jedynie adekwatne (21,7%) lub słabe (13,7%).

Będzie to przeszkodą do pokonania dla firm, ponieważ niepewność związana z wirusem COVID-19 będzie stałym czynnikiem planowania, zarówno pod względem bezpieczeństwa fizycznego,
jak i psychicznego.

Źródło: Industry Week, 7 lipca 2022.

 

 

Udostępnij: