AktualnościBiuletyn 01/2016Biuletyn IPBBS

UNIA EUROPEJSKA NAKŁADA NOWE OBOWIĄZKI NA BRANŻĘ E-COMMERCE

Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013, od dnia 9 stycznia 2016 sklepy internetowe posiadają nowy obowiązek informacyjny – pisze Marcin Rutkowski z firmy i-systems…

Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013, od dnia 9 stycznia 2016 sklepy internetowe posiadają nowy obowiązek informacyjny – pisze Marcin Rutkowski z firmy i-systems.

Zgodnie z przepisami, sklep internetowy musi informować klientów o możliwości rozwiązywania sporów przez specjalnie przygotowaną unijną platformę ODR (online dispute resolution). Obowiązek ten istnieje od 9 stycznia. Platforma ODR zacznie działać od 15 lutego 2016 roku.

Przyczyny nowego obowiązku informacyjnego

We wstępie Rozporządzenia UE nr 524/2013, ustawodawca tak tłumaczy fakt powstania nowego obowiązku: „ODR daje możliwość prostego, skutecznego, szybkiego i taniego pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z transakcji internetowych. Brakuje jednak obecnie mechanizmów, które pozwalałyby konsumentom i przedsiębiorcom rozstrzygać takie spory przy pomocy środków elektronicznych; działa to na niekorzyść konsumentów, stanowi przeszkodę w szczególności dla internetowych transakcji transgranicznych oraz stwarza nierówne szanse dla przedsiębiorców i w konsekwencji utrudnia ogólny rozwój handlu internetowego.”

Jak czytamy dalej w artykule 1. wspomnianego aktu prawnego: „celem niniejszego rozporządzenia jest – poprzez zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów – przyczynianie się do należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, w szczególności jego aspektu cyfrowego dzięki stworzeniu europejskiej platformy ODR (zwanej dalej „platformą ODR”) ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.”

Przykładowy komunikat w regulaminie sklepu internetowego

Aby sprostać nowym obowiązkom prawnym nałożonym przez ustawodawcę, wystarczy w regulaminie sklepu internetowego umieścić odpowiedni zapis. Przykładowy zapis, według TrustedShops, może brzmieć tak:

„Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“

Oprócz tego, w chwili złożenia przez konsumenta reklamacji, przedsiębiorca powinien poinformować go o platformie ODR.

Kogo dotyczy nowy obowiązek informacyjny?

Przepisy dotyczą sporów wszczętych przez konsumentów mieszkających w Unii przeciwko przedsiębiorcom mającym siedzibę w Unii objętych zakresem stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich). W praktyce oznacza to, że przepis obejmie większość polskiego eCommerce.

Marcin Rutkowski jest PR Managerem w firmie i-systems.

Firma i-systems tworzy dedykowane oprogramowanie e-commerce dla handlu i dystrybucji. Zajmuje się całościowo projektami e-commerce, włączając rozwiązania omnichannelretailing, cloud hosting, czy systemy B2B. Wszystkie rozwiązania opiera na autorskim oprogramowaniu, które jest rozwijane przez ponad 60-cio osobowy zespół. Wśród klientów firmy znajdują się takie marki, jak Bielenda, Big Star, Butyjana, Dalia, DiamanteWear, Distance, Hendi, Interoptyk, Mamissima, Mammut, Monnari, NewBalance, NICI, R-GOL, RunColors czy Sugarfree.

ŹRÓDŁO: http://evigo.pl/15271-unia-europejska-naklada-nowe-obowiazki-na-branze-e-commerce

Autor: Marcin Rutkowski

Udostępnij: