Artykuły

Unia wprowadza nowe przepisy. Bez ekościemy i zwodniczych informacji produktowych.

Parlament Europejski w Strasburgu przyjął dyrektywę, której celem będzie poprawa oznakowania produktów i zakaz pseudoekologicznej komunikacji.

Europosłowie przyjęli dyrektywę w której wśród głównych przepisów znajdują się m.in. zakaz zwodniczych informacji o produktach, pozwolenie na etykiety środowiskowe oparte na oficjalnych systemach certyfikacji lub wprowadzone przez władze publiczne oraz  zwiększenie widoczności informacji o gwarancji.

Zadaniem rozporządzenia ma być zwiększenie ich świadomości klientów na temat wybieranych produktów.

Zakazane zostaną również bezzasadne oświadczenia o trwałości produktu, sugestie wymiany materiałów zużywalnych wcześniej niż jest to konieczne czy nieprawdziwe twierdzenia, że konkretne produkty nadają się do naprawy. 

Przepisy te mają mieć znaczący wpływ na życie codzienne Europejczyków. Ich celem jest odejście od kultury wyrzucania i walka z przedwczesnym starzeniem się produktów. Konsumenci będą mogli wybierać rzeczy, które są trwalsze, łatwiejsze w naprawie i bardziej zrównoważone dzięki wiarygodnym etykietom i reklamom. Firmy nie będą już mogły wprowadzać w błąd mówiąc, że plastikowe butelki są dobre, ponieważ firma zasadziła gdzieś drzewa – lub twierdzić, że coś jest zrównoważone, nie wyjaśniając, w jaki sposób.

Przyjętą dyrektywę czeka zatwierdzenie przez Radę a jeżeli to nastąpi, zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą miały 24 miesiące, by przenieść uchwałę na grunt własnego prawa krajowego

Udostępnij: