Aktualności

Walne Zgromadzenie 20.06.2016

Zarząd IPBBS zawiadamia, że działając na podstawie & 19 pkt.1 Statutu IPBBS zwołuje na dzień 20 czerwca 2016 roku (poniedziałek) – o godzinie 11:00 w pierwszym terminie, o godzinie 11:15 w drugim terminie – Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w sali Ballada w hotelu Mercure, ul. Złota 48/54 w Warszawie.

ZAWIADOMIENIE

 Zarząd IPBBS zawiadamia, że działając na podstawie & 19 pkt.1 Statutu IPBBS zwołuje na dzień  20 czerwca 2016 roku (poniedziałek) – o godzinie 11:00 w pierwszym terminie, o godzinie 11:15 w drugim terminie – Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Głosowanie nad proponowanym porządkiem Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej Przewodniczącego.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i stanowiska Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym za rok 2015.
 6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku na fundusz zasobowy.
 8. Przedstawienie informacji na temat XII Forum IPBBS.
 9. Omówienie istotnych tematów dotyczących bieżących i planowanych działań Izby
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
 12. Lunch.

 Potwierdzenie udziału: Ze względów organizacyjnych prosimy o pilne przesłanie informacji na temat Państwa obecności na adres iwona.czapska@ipbbs.org.pl

 Pełnomocnictwo: Członkowie IPBBS mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie do biura Izby skanu podpisanego pełnomocnictwa (biuro@ipbbs.org.pl) z danymi pełnomocnika. Pełnomocnicy proszeni są o okazanie oryginału pełnomocnictwa w dniu  Walnego Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem.

 Lokalizacja: Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali Ballada w Hotelu Mercure ( ul. Złota 48/54, Warszawa).

 Parking: Dla zmotoryzowanych dostępne są liczne miejsca na terenie parkingu Złote Tarasy vice a vice wejścia do hotelu (parking płatny indywidualnie).

Udostępnij: