AktualnościBiuletyn 11/2020

Wspólny głos producentów i handlu ws. organizacji sytemu depozytowego w Polsce

19 października br. organizacje skupiające producentów z różnych branż oraz handel wypracowały wspólne  stanowisko  w  zakresie ramowych założeń  systemu depozytowego w  Polsce.  Stanowi  on niezbędne uzupełnienie przyszłego systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, konieczne – zdaniem przedsiębiorców – do osiągnięcia zakładanych w dyrektywie UE poziomów odzysku i recyklingu opakowań jednorazowego użytku. Przedstawione w ramach wspólnego stanowiska postulaty bazują na doświadczeniach krajów, które dotąd wprowadziły systemy depozytowe oraz na specyfice polskiego rynku detalicznego. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić:

  • w zakresie opakowań jednorazowych po  napojach  powinien  powstać  jeden,  powszechny  i obowiązkowy dla wprowadzających system depozytowy;
  • system powinien być  transparentny,   zorganizowany   przez   przedsiębiorców, a  operatorem  winna  zostać  organizacja  powołana  wyłącznie  do  tego  celu, działająca w formule non-for-profit;
  • operator powinien ponosić koszty finansowania obsługi systemu. Takie postulaty wynikają z faktu, że mechanizm Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta nie jest celem biznesowym, a   narzędziem   realizacji   obowiązków   w   zakresie   zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych.

Ponadto wspólne stanowisko podkreśla, że:

  • w przypadku handlu, konieczne jest przyjęcie elastycznego, ale bardzo czytelnego mechanizmu dobrowolnego uczestnictwa w  systemie,  by zagwarantować  wszystkim  rodzajom  placówek handlowych konkurencyjność i równe warunki udziału;
  • system depozytowy powinien  obejmować  butelkę  PET,  dla  której  ustalone  zostały  bardzo wysokie cele w zakresie poziomu zbiórki w celu przekazania do recyklingu. W przypadku innych frakcji opakowań konieczne jest poznanie wyników dogłębnej analizy dotyczącej kosztów oraz efektywności zbiórki w obecnym systemie z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń, wynikających z  ewentualnego  obowiązkowego  włączenia  ich  do  zbiórki  w  systemie  depozytowym  w przyszłości;
  • kwestia automatyzacji zbiórki powinna pozostać poza zakresem regulacji państwowej i wynikać z rzeczywistych potrzeb  rynku,  koniecznych  do  sprawnego  działania  systemu;  o  możliwej automatyzacji zbiórki decydować powinny podmioty zaangażowane w operacyjną działalność systemu, tj.: operator systemu i jednostki handlowe, jako podmioty prowadzące zbiórkę. Organizacje, które podpisały wspólne stanowisko, nalegają by wprowadzenie systemu depozytowego zostało  uregulowane  w  ramach  reformy  obowiązującego  prawa,  w  zakresie  Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, w postaci ramowych zapisów ustawowych.

 

Podpisano: •Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców •Krzysztof Baczyński, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK •Bartłomiej Morzycki, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie” •Karol Stec, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji •Maciej Ptaszyński, Polska Izba Handlu •Barbara Groele, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków •Stanisław Bizoń, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy •Rajmund Paczkowski, Federacja Gospodarki Żywnościowej RP •Marcin Nowacki, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców •Marek Kowalski, Federacja Przedsiębiorców Polskich

Udostępnij: