AktualnościBiuletyn 06/2018Biuletyn IPBBS

Wydarzenia branżowe

ZAWIADOMIENIE:
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY BIUROWO- SZKOLNEJ

Sezon targów szkolnych za nami!
Za nami intensywny dla branży papierniczo-biurowo-szkolnej okres tragów szkolnych. Od kwietnia do początku czerwca odbyło się ponad 50 spotkań. Wcześniej, od końca stycznia, trwały również mini targi hurtowe.

ZAWIADOMIENIE – WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW  IZBY PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY BIUROWO- SZKOLNEJ

Zarząd IPBBS zawiadamia, że działając na podstawie § 19 punkt 1 i 2 Statutu IPBBS zwołuje Walne Zgromadzenie Członków IPBBS na dzień 15 (piątek), miesiąc czerwiec  2018 r., które odbędzie się w biurze IPBBS przy ul. Działdowskiej 11/4 w Warszawie,  o godz. 10:00 w pierwszym terminie i o godz. 10:30 w drugim terminie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Głosowanie nad proponowanym porządkiem Walnego Zgromadzenia i ewentualnymi wnioskami z Sali dotyczącymi w/w porządku.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej Przewodniczącego.
 5. Prezentacja sprawozdania finansowego i stanowiska Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
 6. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem ww. sprawozdania oraz podjęcie odpowiednich uchwał.
 7. Prezentacja sprawozdań z działalności wybieranych organów Izby za okres XII kadencji:

– Komisji Rewizyjnej

– Zarządu

 1. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem ww. sprawozdań i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 2. Podjęcie uchwały określającej sposób wyboru członków Zarządu IPBBS i jego Prezesa przez Walne Zgromadzenie.
 3. Zgłaszanie poszczególnych kandydatur do Zarządu IPBBS i autoprezentacja kandydatów.
 4. Przeprowadzenie tajnego głosowania w celu wyłonienia nowego Zarządu na okres XIII kadencji.
 5. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania.
 6. Wybory składów Sądu Rozjemczego i Komisji Rewizyjnej.
 7. Ustalenie terminu spotkania ustępujących władz z nowymi w celu przekazania bieżących spraw organizacji.
 8. Sprawy organizacyjne dot. XIV Forum.
 9. Informacje dotyczące prac nad zniesieniem opłaty reprograficznej.
 10. Omówienie istotnych tematów dotyczących bieżących i planowanych działań Izby.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Pełnomocnictwo: Członkowie IPBBS mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie do biura Izby skanu podpisanego pełnomocnictwa (biuro@ipbbs.org.pl) z danymi pełnomocnika.

Pełnomocnicy proszeni są o okazanie oryginału pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem.

Opłaty członkowskie: będzie można dokonać zaległych opłat członkowskich na miejscu w biurze IPBBS.

Parking: miejsca na terenie parkingu wzdłuż ul. Działdowskiej lub na prywatnym parkingu –  płatny indywidualnie.

Sezon targów szkolnych za nami!

Za nami intensywny dla branży papierniczo-biurowo-szkolnej okres tragów szkolnych.  Od kwietnia do początku czerwca odbyło się ponad 50 spotkań. Wcześniej, od końca stycznia, trwały również mini targi hurtowe.

Wiosenne targi hurtowe to okres intensywnych przygotowań do nadchodzącego sezonu Back-To-School. Producenci i dystrybutorzy, jak co roku, zaprezentowali na swoich stoiskach szeroką ofertę produktów szkolnych, papierniczych i zabawek. Wydarzenia organizowane były przez hurtownie na terenie całego kraju i stały się możliwością do pokazania sklepom i mniejszym hurtowniom całej swojej bogatej oferty, która nie zawsze na co dzień widoczna jest na półkach. Była to również możliwość do pokazanie nowości, innowacji i premier asortymentowych. Dostawcy przygotowali też dla klientów specjalne rabaty i promocje, które obowiązywały w okresie targowym. Na kupujących, oprócz znaczących obniżek cen, czekały też programy lojalnościowe, systemy nagród i niespodzianek.

Targi to również możliwość bezpośrednich rozmów z klientami i wzajemnej wymiany zdań, doświadczeń, potrzeb. To czas pogłębiania relacji biznesowych, a często również prywatnych. To także wspaniała okazja do przyznawania wyróżnień i benefitów dla najważniejszych partnerów handlowych – nie tylko wartościowych nagród, ale również statuetek, czy dyplomów.

Mimo zagorzałej dyskusji na temat celowości targów branżowych, one wciąż mają świetnie i prawdopodobnie będą, dopóki wciąż będzie potrzeba uczestniczenia w nich. A ta została w tym sezonie potwierdzona.

Udostępnij: