AktualnościForum IPBBS

XIV FORUM IPBBS – GOŚĆ SPECJALNY z WIELKIEJ BRYTANII – PRELEGENT Mike O’Reilly – Nectere

Mike O’Reilly jest dyrektorem operacyjnym w Nectere, wiodącego dostawcy usług doradczych w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Mike zastępuje na Forum założyciela Nectere Paula Musgrove, który niestety musiał odwołać swój przyjazd ze względów zdrowotnych. Niektórzy z nas mieli okazję poznać Paula i jego unikalną koncepcję organizacyjną. Mike jeszcze raz przedstawi tę koncepcję i rozwinie temat profesjonalizmu i partnerstwa które są podstawą Nectere i innych podobnych platform współpracy w Europie. Jako dyrektor operacyjny od 7-iu lat zajmuje się bieżącym zarządzaniem firmy której obroty osiągnęły 40 milionów funtów i nadal rosną. Nadzoruje wszystkie działy operacyjne i zespół ponad 60 pracowników, w tym:

Mike O’Reilly jest dyrektorem operacyjnym w Nectere, wiodącego dostawcy usług doradczych w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Mike zastępuje na Forum założyciela Nectere Paula Musgrove, który niestety musiał odwołać swój przyjazd ze względów zdrowotnych. Niektórzy z nas mieli okazję poznać Paula i jego unikalną koncepcję organizacyjną.  Mike jeszcze raz przedstawi tę koncepcję i rozwinie temat profesjonalizmu i partnerstwa które są podstawą Nectere i innych podobnych platform współpracy w Europie. Jako dyrektor operacyjny od 7-iu lat zajmuje się bieżącym zarządzaniem firmy której obroty osiągnęły 40 milionów funtów i nadal rosną.  Nadzoruje wszystkie działy operacyjne i zespół ponad 60 pracowników, w tym:

  • Dział obsługi klienta – odpowiedzialny za odbieranie wszystkich połączeń przychodzących, utrzymanie konta klienta i składanie zamówień.
  • Usługi centralne – wypełniające lukę pomiędzy dealerami Nectere a ich własną działalnością. Do zadań tego działu należy eliminowanie problemów i zapewnienie wysokiego poziomu usług.
  • Zakupy – zakupywane są wszystkie towary w imieniu Dystrybutorów Nectere, a także robi to dedykowany zespół kupujących, negocjując ekskluzywne ceny i produkty.
  • Reklamacje – nadzoruje proces zwrotów dla 180 Dealerów, zapewniając utrzymanie wysokich standardów Nectere.
  • Finanse – odpowiedzialny za dokładność finansową i efektywność stabilności finansowej Nectere, partnerów i dostawców.
  • Kontrola kredytowa – praca w imieniu Nectere i Dealerów w celu pobrania zaległych należnych kwot.
  • IT – utrzymywanie i zarządzanie wszystkimi systemami wewnętrznymi i oprogramowaniem robotów do automatyzacji pracy operatorów.
  • Telesprzedaż – ponowne aktywowanie kont, na których wydatki klientów spadły

Mike dąży do osiągnięcia celów komercyjnych poprzez stymulowanie osób i działów, aby koncentrować się na wysokim poziomie usług przez oferowanie rozwiązań z wartością dodaną i automatyzację procesów. Posiada doświadczenie branżowe w produktach biurowych – pracując dla Staples jako Mid-Market Manager przez ponad dwa lata, co przyczyniało się do ​​przekraczania celów i wzrostu sprzedaży przez zespoły pracowników oraz znajomość środowiska pracy w dziale obsługi klienta i sprzedaży dla dużych firm w sektorzez blue chip, takich jak Vodafone.

Zapraszamy do wysłuchania cennych informacji i skorzystanie z bogatego doświadczenia opartego na profesjonalizmie i współpracy.

Organizator XIV FORUM IPBBS

Udostępnij: