Bez kategoriiKalendarium

Zaproszenie na konferencję z okazji Światowego Dnia Konkurencji 10 XII 2019

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zaprasza na konferencję z okazji Światowego Dnia Konkurencji
Skuteczne zwalczanie zmów rynkowych – praktyka i wyzwania
10 grudnia 2019 (wtorek)

Centrum Konferencyjne UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie

Program konferencji (PDF) ›
Panele:

▪ Jak eliminować zmowy przetargowe?

Synergia działań na gruncie prawa ochrony konkurencji,
prawa zamówień publicznych i prawa karnego

▪ Jak skutecznie pozyskiwać dowody naruszeń prawa?

Przeszukania a inne środki dochodzeniowe

Udostępnij: