AktualnościBiuletyn 09/2016Biuletyn IPBBS

ZAPROSZENIE CZŁONKÓW IPBBS DO UDZIAŁU W PROJEKTACH KIG

W nawiązaniu do korespondencji otrzymanej z Krajowej Izby Gospodarczej, zapraszamy do zgłaszania się chętnych spośród Państwa i zaangażowania się w przedsięwzięcia organizowane przez KIR.

W nawiązaniu do korespondencji otrzymanej z Krajowej Izby Gospodarczej, zapraszamy do zgłaszania się chętnych spośród Państwa i zaangażowania się w przedsięwzięcia organizowane przez KIR.

Krajowa Izba Gospodarcza zauważa, że z powodu rozproszenia głos polskich przedsiębiorców nie jest słyszany  w Brukseli, a w Warszawie słabo słyszany. KIG, z Prezesem Andrzejem Arendarskim na czele, pragnie to zmienić, poprzez stworzenie warunków do wzmocnienia i lepszej konsolidacji działań Izb i zapewnienie narzędzi do sprawnej komunikacji między członkami. Zapraszamy do aktywnego udziału w dwóch inicjatywach Izby:

Projekt nr 1: powołanie zespołu do opiniowania kolejnych ustaw deregulacyjnych, m.in. w celu zadbania o jak najlepsze otoczenie prawne przedsiębiorców.

Projekt nr 2: współpraca przy budowie platformy biznes.gov.pl, portalu rządowego, poświęconego wszystkim niezbędnym informacjom dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

 Dzięki aktywnej działalności członków  Izby w tych kluczowych projektach, KIR ma szansę mówić jednym głosem przedsiębiorców i dbać o ich silną pozycję.

Zapraszamy do zgłaszania się do wymienionych inicjatyw, wysyłając maila na adres Iwona.czapska@ipbbs.org.pl, podając w tytule maila numer Projektu (1 / 2)

TagsIPBBS
Udostępnij: