AktualnościBiuletyn 01/2016Biuletyn IPBBS

ZEBRANIE ZARZĄDU IPBBS

W dniu 14.01.2016 o godzinie 10:00, w siedzibie IPBBS przy ul. Działdowskiej 11 lok 4 w Warszawie, odbyło się zebranie Zarządu IPBBS.
Podczas spotkania poruszone zostały strategiczne tematy dotyczące przyszłych działań powstającej Izby Gospodarczej. Wśród nich nie zabrakło także tego najważniejszego, dotyczącego między innymi korzyści wynikających z przystąpienia do grona już 60 firm z naszej branży.

W pierwszym kwartale mamy wiele zadań, z których najważniejsze to zamknięcie listy 100 firm członków założycieli Izby Gospodarczej. Mamy wiele deklaracji ustnych, ale jest problem ze skompletowaniem dokumentacji pisemnej niezbędnej do KRS.

Aby Izba została oficjalnie zarejestrowana musi spełniać jeden najważniejszy wymóg – posiadać deklarację od minimum 100 firm. Zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa do zaangażowania się w dalszy rozwój naszej branży tworząc korzystne warunki, dla wszystkich, którzy dołączą do naszych szeregów.

Zapraszamy tych, którzy chcą aktywnie i właściwie reagować na pojawiające się zmiany, rozwijać swoją działalność, odnosić sukcesy, wymieniać się doświadczeniami, czerpać z dobrych praktyk, dbać o rozwój branży, włączać się w ciekawe projekty, wspólnie podejmować wyzwania.

Obecnie liczba firm, które zadeklarowały członkostwo w Izbie Gospodarczej, przekroczyła 60. Ich pełna lista na dzień 11.02.2016 roku przedstawia się następująco:

 1. ABRO SP. Z O.O. SP.K.
 2. AMAD SP. Z O.O.
 3. AMEX STATIONERY SP. Z O.O.
 4. ARTYKUŁY BIUROWE I SZKOLNE ABIS SP. Z O.O.
 5. BIUREX RENATA DUŚ
 6. BIURFOL SP. Z O.O.
 7. BIURO PLUS L. A. KOPTYRA SP.J.
 8. COREX SP. Z O.O.
 9. CX DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
 10. EKSPRES SP. Z O.O.
 11. EUROPAPIER-IMPAP SP. Z O.O.
 12. FELLOWES POLSKA S.A.
 13. FENIKS DUET SP. Z O.O.
 14. GHAJ PLUS SP. Z O.O.
 15. GLOBAL BIURO S.A.
 16. HURTOWNIA PAPIERNICZA ALEKSANDRA SP. Z O.O.
 17. INAHON SP. Z O.O.
 18. INTER SP. Z O.O.
 19. INTER-FOLIA SP. Z O.O.
 20. INTERCOM_PLUS
 21. INTERHURT SP. Z O.O.
 22. KMP PRINT TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.
 23. KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O.
 24. KONSORCJUM BIURO KLUB SP. Z O.O.
 25. KRAM BSH SP. Z O.O
 26. KRED-KOP AGNIESZKA MATUSZCZYK
 27. KW TRADE SP. Z O.O.
 28. LENIAR SP. Z O.O.
 29. LEVIATAN – POLIGRAFIA SP. Z O.O.
 30. MARCOM PLUS SP. Z O.O. SP.K.
 31. MICHALCZYK I PROKOP SP. Z O.O.
 32. MISIEK SP.J.
 33. MIRANEX SP. Z O.O.
 34. NEWELL POLAND S.A.
 35. OFIX Lewandowski SP.J
 36. OKSIGRAF S.C. Roksana Lubińska, Damian Lubiński, Krzysztof Sendur
 37. PANTA PLAST SP. Z O.O.
 38. PARTNER XXI KLEKS SP. J.
 39. PARTNER XXI SP. Z O.O.
 40. PBS CONNECT POLSKA SP. Z O.O.
 41. PHP ICC NESKOR SP. Z O.O.
 42. PHU KALKA ANDRZEJ KOSTRZEWA
 43. PRAXIS S.A.
 44. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BAWI S.A.
 45. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.
 46. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „AGMAR” JOLANTA MAJCHRZAK
 47. SONPAP
 48. SPIRAL SP. Z O.O.
 49. TADEO TRADING SP. Z O.O.
 50. TARGI FRANKFURT PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE PIOTR ŁUKASZEWICZ
 51. TOMCO
 52. TYPOGRAF
 53. VAUPE SP. Z O.O.
 54. VERTE S.A.
 55. W.P.C. SP. Z O.O.
 56. WESTAJN SP. Z O.O.
 57. WYTWÓRNIA SZABLONÓW KREŚLARSKICH LENIAR SP.J.
 58. ZIBI S.A.
 59. ZIEMIA OBIECANA JAMI SP. Z O.O.
 60. ZTA TRAPEZ
 61. ZIEMIA OBIECANA JAMI SP. Z O.O.         

Członkostwo w Izbie to prestiż i chęć kreowania przyszłości branży i wpływania na zachodzące zmiany. To głos zabierany w naszej wspólnej sprawie. Członkostwo, to także liczne korzyści wynikające z efektu skali. Razem możemy więcej!

IBS stawia na pierwszym miejscu potrzeby swoich Członków. Oferujemy szeroką gamę produktów i usług, z których wiele dostępnych jest wyłącznie dla Członków. Za działania podejmowane przez IBS członkowie nie ponoszą żadnych opłat albo otrzymują na nie znaczne rabaty. Niezależnie, czy chodzi o HR, zarządzanie środowiskiem, doskonalenie procesów biznesowych, kwestie prawne czy lobbowanie, możemy pomóc Twojej firmie i wspierać jej rozwój.

Poniżej kilka przykładów, jak argumentowali swoje decyzje przedstawiciele kilku firm, które już nam zaufały:

Izby gospodarcze, które zrzeszają nie tylko naszych dostawców, ale również najbliższych konkurentów stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, poznania opinii i kierunków rozwoju. Dla firmy Europapier – Impap to właśnie dialog z branżą jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju. Mamy ogromną nadzieję, że nowo powstająca Izba Gospodarcza Branży Biurowo-szkolnej pomoże nam w utrzymaniu tego dialogu i będzie ważnym miejscem spotkań i dyskusji na temat trendów, szans, zagrożeń oraz perspektyw rozwoju dla całej branży artykułów biurowo-szkolnych.

– Krzysztof Włodarski, Junior Marketing Manager, Europapier-Impap Sp. z o.o.

W odpowiedzi na zaproszenie Zarządu przystąpiliśmy do Izby Gospodarczej Branży Biurowo-Szkolnej. Przedstawiona propozycja przekształcenia Stowarzyszenia w Izbę Gospodarczą jest racjonalna. Jest potrzeba przekształcenia formuły działania o charakterze towarzysko-klubowym na korzyści biznesowe dla członków przedsiębiorców. Takimi korzyściami mogą być np. koncentracja odbiorców dla dostawców/ producentów/ importerów a dla odbiorców biuroserwisów/ hurtowni (członków Izby) dodatkowe rabaty/ bonusy. Jest to szczególnie istotne dla firm nie zrzeszonych w grupy zakupowe. Takich firm jest zdecydowana większość w branży. To główne oczekiwanie od nowej Izby. Podsumowując, oczekujemy nie tylko przekształceń formalnych, ale przede wszystkim przekształcenie w działalność o mierzalnych korzyściach dla członków.

– Monika Węcławiak, Ofix.pl

Deklaracja przystąpienia do tworzonej Izby Gospodarczej była naturalną konsekwencją wieloletniego członkostwa w IPBBS. Nie mam naiwnej wiary, że Izba jest łatwym antidotum na problemy nurtujące naszą branżę. Z drugiej strony są sfery, w których więcej można osiągnąć działając wspólnie. Przykładowo Izba może mieć wpływ na ustawodawstwo w sprawach gospodarczych i reprezentować interesy członków wobec administracji publicznej. Ważniejsze jednak, moim zdaniem, są miękkie aspekty funkcjonowania Izby jak nawiązywanie kontaktów biznesowych czy wymiana doświadczeń. Zachęcam do członkostwa w Izbie. Razem możemy trochę więcej.

– Artur Romanowski, Prezes Zarządu, Amex Group.


JAK UZYSKAĆ CZŁONKOSTWO

Członkostwo w IBS można uzyskać poprzez złożenie deklaracji przystąpienia i otrzymania akceptacji Zarządu.

Do przystąpienia zapraszamy przedstawicieli firm zaopatrujących biznes w artykuły niezbędne do ich funkcjonowania: producentów, importerów, dystrybutorów i dealerów.

Członkowie IPBBS, którzy złożą deklarację przed rejestracją IBS i zadeklarują składki co najmniej wynikające z ich obrotów, otrzymują członkostwo Platynowe.

Zapraszamy do przesłania deklaracji i dołączenia do naszego grona!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadesłanie wypełnionej deklaracji.

Skan wypełnionej i podpisanej deklaracji należy przesłać na adres biuro@ipbbs.org.pl a oryginał pocztą: Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo – Szkolnej 01-184 WARSZAWA, ul. Działdowska 11/4


Składki członkowskie

Wysokość składek członkowskich został przedstawiony w tabeli poniżej i odpowiada wprost proporcjonalnie do wysokości obrotów netto firmy w roku poprzednim.

Obroty Składka kwartalna
PONIŻEJ 2 MLN 50 zł
OD 2 MLN DO 10 MLN 600 zł*
OD 10 MLN DO 20 MLN 900 zł*
POWYŻEJ 20 MLN 1200 zł*

W okresie pierwszego roku członkostwa, firmy mogą wystąpić do Zarządu o obniżenie składki o 50 % względem poziomu adekwatnego do obrotów netto w roku poprzednim.  ( UWAGA! Nie dotyczy składki w wysokości 50 zł kwartalnie).


Poziomy Członkostwa

Stworzone zostały 4 poziomy Członkostwa: brąz, srebro, złoto, platyna, które uzależnione są od kilku czynników:

 • staż, 
 • zaangażowanie w rozwój i zasługi dla branży,  
 • aktywność w ramach projektów prowadzonych przez Izbę itp.  

W związku z tym, wraz z nabywanym stażem lub w konsekwencji zaangażowania i osiągnięć dla branży – decyzją Zarządu firmy mogą otrzymać wyższy status. W przypadku nagannych zachowań biznesowych, Komisja Rewizyjna może także obniżyć posiadany przez daną firmę poziom członkostwa. 

Poziom Platynowy

Członkostwo Platinum, to najbardziej wszechstronny poziom IBS. Oferuje szeroki zakres usług i wsparcie dla wszystkich firm. Obejmuje on wszystkie dziedziny działalności gospodarczej. Członkostwo Platinum daje dostęp do wsparcia od naszych doradców biznesowych, bezpłatny udział w większości wydarzeń organizowanych przez Izbę, pierwszeństwo udziału w prestiżowych spotkaniach, pełne korzystanie z benefitów zagwarantowanych umowami podpisanymi przez IBS i inne stale uzupełniane korzyści dla firmy i jej pracowników.

 Poziom Złoty

Członkostwo oferuje szeroki zakres usług i wsparcie dla wszystkich firm. Obejmuje on wszystkie dziedziny działalności gospodarczej. Złoty poziom członkostwa daje dostęp do wsparcia od naszych doradców biznesowych, bezpłatny udział w większości wydarzeń organizowanych przez Izbę, pierwszeństwo udziału w prestiżowych spotkaniach, pełne korzystanie z benefitów zagwarantowanych umowami podpisanymi przez IBS i inne stale uzupełniane korzyści dla firmy i jej pracowników.

Poziom Srebrny

Srebrny poziom członkostwa zapewnia regularne informacje na temat kluczowych zagadnień biznesowych oraz upoważnia do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Izbę na warunkach częściowo płatnych, pełne korzystanie z benefitów zagwarantowanych umowami podpisanymi przez IBS i inne stale uzupełniane korzyści dla firmy i jej pracowników.

Poziom Brązowy

Brązowy poziom członkostwa zapewnia regularne informacje na temat kluczowych zagadnień biznesowych oraz upoważnia do udziału w  wydarzeniach organizowanych przez Izbę na warunkach częściowo płatnych,  a także   korzystanie z benefitów zagwarantowanych umowami podpisanymi przez IBS i inne stale uzupełniane korzyści dla firmy i jej pracowników na warunkach ograniczonych.

Udostępnij: