AktualnościArtykuły

Zespół Analiz Branżowych PKO BP opublikował analizę wyników za pierwszy kwartał 2023.

Po wyraźnym spowolnieniu gospodarczym w 1h23, druga połowa roku może
przynieść ożywienie, co powinno skutkować poprawą w handlu hurtowym. W
marcowym badaniu koniunktury GUS ankietowane przedsiębiorstwa hurtowe
nieco mniej pesymistycznie niż w lutym’23 oceniły perspektywy swojej sytuacji
finansowej wskazując m.in. na możliwość poprawy w zakresie przewidywanego
popytu i sprzedaży oraz zamówień u dostawców.

Pełny raport ( także analiza rynku hurtowego i produkcji papierniczej ) dostępny bezpłatnie pod linkiem:

Kwartalny Biuletyn Branżowy (DAE PKO BP) https://www.pkobp.pl/media_files/8ce62a97-0a14-43f4-a5d2-b4db078f02ed.pdf

Udostępnij: