ArtykułyBiuletyn 02/2017Biuletyn IPBBS

ZMIANY W PARTNER 21

Odszedł Robert Lewandowski, pierwszy prezes spoza grona właścicieli firm partnerskich.. W trakcie jego kadencji stworzony został oddział warszawski i rozbudowano linię produktów własnej marki – IDEST. W chwili obecnej funkcję prezesa pełni Włodzimierz Andree z Poznania (Partner 21 Rodan).

Wiele firm stoi przed dylematem przekazania uprawnień zarządczych osobie nie będącej udziałowcem.

Niewątpliwie są to trudne decyzje, trudno jest określić rzeczywisty możliwy do przekazania całkowicie obszar uprawnień. W przypadku grup zakupowych jest to jeszcze trudniejsze, ponieważ związek firm nie ma z reguły ściśle określonej strategii krótko i długoterminowej, na którą zgodziliby się wszyscy udziałowcy.

Polskie grupy zakupowe pomimo, że powstały ponad 20 lat temu, po krótkim okresie integracji postawiły na ograniczenie wspólnych działań do podstawowych kwestii związanych z katalogiem produktów. Zaniechały wielu możliwych działań integracyjnych zmniejszających chociażby duplikację kosztów u każdego z partnerów. Wszystko to działo się w imię zachowania niezależności i każdy partner rozwijał firmy na miarę swoich możliwości. Konsekwencją takiego modelu były stosunkowo duże koszty operacyjne i niski wskaźnik obrotu ze sprzedaży przypadający na jednego zatrudnionego przy założonej marży. Taki model sprawdzał się przy niskich kosztach zatrudnienia i dalej może być trudny w kontynuacji.

Udostępnij: