AktualnościBiuletyn 12 2020

Znowu gorsze nastroje polskich konsumentów

Listopad przyniósł istotne pogorszenie klimatu konsumenckiego w Polsce. Spadły prawie wszystkie składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich GfK. Brak jednoznacznych sygnałów opanowania pandemii, utrzymujący się wysoki odsetek zakażeń i zgonów znów wzmogły obawy konsumentów i pociągnęły nastroje w dół.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w listopadzie -18,7 i był o 4,1 p.p. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W listopadzie składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:
– spadły oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 3 p.p., z poziomu -10 do -13;
– spadły oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 3 p.p., z poziomu -8,8 do -11,8;
– spadły oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 12,2 p.p., z poziomu -35,9 do -48,1;
– wzrosła skłonność do zakupów – wzrost o 2 p.p., z poziomu -3,9 do -1,9.

– Październikowe wyhamowanie spadków nastrojów konsumenckich okazało się tylko chwilowe. Listopad okazał się miesiącem, w którym tendencja spadkowa obserwowana w poprzednich miesiącach powróciła. O dalszym kierunku zmian w nastrojach na przełomie roku decydować będzie sukces lub porażka kilku rządowych strategii – strategii ożywienia handlu, ponownego otwarcia galerii, a co za tym idzie „uratowania” tegorocznego okresu przedświątecznych zakupów, strategii dotyczącej skutecznego zarządzenia sytuacją wokół dostępności szczepionki – jej dopuszczenia do stosowania, udziału w dystrybucji pomiędzy poszczególnymi krajami oraz sprawnej redystrybucji na poziomie lokalnym pomiędzy wybranymi grupami ludności oraz strategii bieżącej walki z pandemią, której efekty powinny być już widoczne. Jeśli rządowi udałoby się powstrzymać dynamikę zachorowań i zgonów oraz jednocześnie poprawić przepustowość służby zdrowia, to wszystkie te powyższe czynniki, przy założeniu realizacji ich pozytywnych scenariuszy, powinny przyczynić się do wyhamowania dalszych spadków nastrojów konsumenckich na przełomie roku. – komentuje Agnieszka Sora, prezes i dyrektor zarządzająca GfK.

Udostępnij: