Członkostwo w Izbie to prestiż i chęć kreowania przyszłości branży i wpływania na zachodzące zmiany. To głos zabierany w naszej wspólnej sprawie.

Członkostwo, to także liczne korzyści wynikające z efektu skali.

Zapraszamy do dołączenia do naszego grona.

Razem możemy więcej!


IBS stawia na pierwszym miejscu potrzeby swoich Członków. Oferujemy szeroką gamę produktów i usług, z których wiele dostępnych jest wyłącznie dla Członków. Za działania podejmowane przez IBS członkowie nie ponoszą żadnych dopłat albo otrzymują na nie znaczne rabaty. Niezależnie, czy chodzi o HR, zarządzanie środowiskiem, doskonalenie procesów biznesowych, kwestie prawne czy lobbowanie, możemy pomóc Twojej firmie i wspierać jej rozwój.


Poniżej kilka przykładów, jak argumentowali swoje decyzje przedstawiciele kilku firm, które już nam zaufały:

Izby gospodarcze, które zrzeszają nie tylko naszych dostawców, ale również najbliższych konkurentów stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, poznania opinii i kierunków rozwoju. Dla firmy Europapier – Impap to właśnie dialog z branżą jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju. Mamy ogromną nadzieję, że nowo powstająca Izba Gospodarcza Branży Biurowo-szkolnej pomoże nam w utrzymaniu tego dialogu i będzie ważnym miejscem spotkań i dyskusji na temat trendów, szans, zagrożeń oraz perspektyw rozwoju dla całej branży artykułów biurowo-szkolnych.

- Krzysztof Włodarski, Junior Marketing Manager, Europapier-Impap Sp. z o.o.

 

W odpowiedzi na zaproszenie Zarządu przystąpiliśmy do Izby Gospodarczej Branży Biurowo-Szkolnej. Przedstawiona propozycja przekształcenia Stowarzyszenia w Izbę Gospodarczą jest racjonalna. Jest potrzeba przekształcenia formuły działania o charakterze towarzysko-klubowym na korzyści biznesowe dla członków przedsiębiorców. Takimi korzyściami mogą być np. koncentracja odbiorców dla dostawców/ producentów/ importerów a dla odbiorców biuroserwisów/ hurtowni (członków Izby) dodatkowe rabaty/ bonusy. Jest to szczególnie istotne dla firm nie zrzeszonych w grupy zakupowe. Takich firm jest zdecydowana większość w branży. To główne oczekiwanie od nowej Izby. Podsumowując, oczekujemy nie tylko przekształceń formalnych, ale przede wszystkim przekształcenie w działalność o mierzalnych korzyściach dla członków. 

- Monika Węcławiak, Ofix.pl

 

Deklaracja przystąpienia do tworzonej Izby Gospodarczej była naturalną konsekwencją wieloletniego członkostwa w IPBBS. Nie mam naiwnej wiary, że Izba jest łatwym antidotum na problemy nurtujące naszą branżę. Z drugiej strony są sfery, w których więcej można osiągnąć działając wspólnie. Przykładowo Izba może mieć wpływ na ustawodawstwo w sprawach gospodarczych i reprezentować interesy członków wobec administracji publicznej. Ważniejsze jednak, moim zdaniem, są miękkie aspekty funkcjonowania Izby jak nawiązywanie kontaktów biznesowych czy wymiana doświadczeń. Zachęcam do członkostwa w Izbie. Razem możemy trochę więcej.

- Artur Romanowski, Prezes Zarządu, Amex Group.

KONTAKT

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej

ul. Działdowska 11 lok 4
01-148 Warszawa

+48 22 401 13 22

+48 22 401 23 22